maskiner

150 dager inn i EUs nye merkeordning for dekk sier Goodyear Dunlop at den vil ha stor innvirkning p? den kommende sommersesongen

Goodyear Dunlop sparker i gang 2013 med det h?yest klassifiserte sommerdekksortimentet for personbiler innenfor premiumsegmentet
Forbrukerne er enn? ikke blitt oppmerksomme p? EUs nye merkeordning for dekk
Dekkmerkingen har begrenset relevans for vinterdekk
Goodyear Dunlop har produsert 1 000 000 BA-klassifiserte dekk
H?ndhevelse av ordningen er en forutsetning for at forbrukernes tillit til den skal bedres
Goodyear Dunlop har det h?yest klassifiserte sommerdekksortimentet for personbiler innenfor premiumsegmentet
Goodyear Dunlop dekker to tredjedeler av dekkdimensjonene p? markedet for sommerdekk i Europa der dekkene har CC-gradering eller bedre
Gen?ve, Sveits, 5. mars 2013 ? Cirka 150 dager er g?tt siden EUs nye merkeordning for dekk ble innf?rt i november 2012, som ber?rer millioner av dekk som selges i Europa.
Mens dekkforhandlere i hele Europa er godt informert om EUs merkeordning for dekk og kravene og begrensningene i den, er forbrukerne i det store og hele uvitende om ordningen, sier Michel Rzonzef, direkt?r for forbrukerdekkvirksomheten i hele EMEA-omr?det. “Vi forventer at merkeordningen vil ha stor betydning for forbrukernes valg i den kommende sommersesongen. Dette er ogs? tidspunktet da millioner av bileiere i typiske vinterdekkmarkeder skifter fra vinterdekk til sommerdekk.”
Goodyear Dunlop hevder at den nye merkeordningen for dekk ikke har hatt noen vesentlig innvirkning p? vinterdekksesongen. Dekkmerket gir bare et begrenset bilde av et dekks ytelse, s?rlig n?r det gjelder vinterdekk. I dekkmerket tas det ikke hensyn til dekkens ytelse om vinteren, for eksempel faktorer som bremseevne og veigrep ved lave temperaturer p? sn? og is. “Vi inkorperer mer enn 50 kriterier n?r vi utvikler et dekk, mens merkeordningen bare omfatter tre kriterier”, sier Rzonzef.
“N? som sommersesongen n?rmer seg, er vi ekstremt godt forberedt. Vi har produsert over 1 000 000 BA-klassifiserte dekk og kan presentere v?re to toppmerkede produkter for 2013: Goodyear EfficientGrip Performance og Dunlop BluResponse, som begge oppn?dde B-klassifisering i rullemotstand og B-klassifisering i v?tgrep i de fleste dimensjonene. BA-klassifiseringen er akkurat n? den h?yeste klassifiseringen p? markedet som er tilgjengelig for et betydelig antall st?rrelser. I Ultra-High Performance-sommerdekksegmentet dekker Goodyear Dunlop cirka 25 % av dimensjonene med BA-klassifiserte produkter.”
Rzonzef legger til: “V?re unders?kelser viser at kj?perne av premiumprodukter foretrekker dekk som er klassifisert til C eller h?yere. Derfor er jeg glad for at v?rt aktuelle sortiment dekker to tredjedeler av dekkdimensjonene p? sommerdekkmarkedet i Europa med dekk som er klassifisert til CC eller h?yere.”
Selskapet har ogs? understreket at h?ndhevelse av ordningen er en forutsetning for at den skal bli vellykket. Rzonzef uttaler: “Vi forst?r vanskelighetene som EU-medlemslandene st?r overfor n?r det gjelder ? kontrollere denne kompliserte ordningen og h?ndheve den, men ordningens troverdighet er avhengig av effektiv h?ndhevelse. Vi oppfordrer medlemslandene til ? sikre at dekk som helt ?penbart er feilklassifisert, ikke blir tillatt i EU. Forbrukerne kan bare ha tillit til korrekte dekkmerkedata.”
Goodyear Dunlop tester produktene sine p? pr?vekj?ringsanlegg i Luxembourg, Frankrike og Tyskland, og utvikler produktene sine ved avanserte innovasjonssentre i Colmar-Berg i Luxembourg og Hanau i Tyskland. Den nye ordningen medf?rte betydelige investeringer for Goodyear Dunlop, som har to premiumdekkmerker der m?lsettingen er ? tilby dekk med best mulig ytelse.
Goodyear Dunlops evne til ? levere dekk med sv?rt god ytelse innenfor en rekke ytelseskriterier ? og ikke bare innefor de tre ytelseskriteriene i EUs merkeordning for dekk ? er blitt p?vist i flere dekktester som er publisert denne v?ren. Dunlop Sport BluResponse i dimensjonen 195/65 R 15 91V er én av testvinnerne i 2013-sommerdekktesten i AutoBild, ett av Tysklands ledende bilmagasiner. Dunlop Sport BluResponse i den samme dimensjonen var vinner i testen som ble utf?rt av ACE Auto Club Europe og GTUE, én av Tyskland st?rste offisielt anerkjente inspeksjonsorganisasjoner for sertifiserte frilansinspekt?rer. Goodyears siste produkt, Goodyear EfficientGrip Performance, fikk omtalen “sv?rt anbefalelsesverdig” i den samme testen. I dekktester i magasiner vurderes dekkenes ytelse ut fra 15 eller flere kriterier.
Regulativ nr. 1222/2009 om merking av dekk, som ble vedtatt i november 2009, har v?rt i kraft siden 1. november 2012. Dekkmerket gir informasjon om drivstoffeffektivitet, v?tgrep og utvendig rullest?y.
Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer ?tte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic best?r av omtrent 140 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 69,000 ansatte og produserer sine produkter p? mer enn 52 anlegg i 22 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av h?ykvalitets- og ultrah?ykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har f?rt til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskj?ring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.

Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du g? til www.goodyear.com. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du g? til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy