Crafts

370 millioner i resultat for Veidekke

I ?rets tredje kvartal rapporterte Veidekke et resultat f?r skatt p? 370 millioner kroner, mens omsetningen endte p? 6,0 milliarder kroner.
– Veidekke har hatt fortsatt vekst og fremgang i tredje kvartal. Bak de gode resultatene ligger det mye godt arbeid, god drift og h?yere prosjektmarginer, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.
Veidekkes omsetning i tredje kvartal ble 5 977 millioner kroner (5 624) og resultat f?r skatt 370 millioner kroner (358). Det gir en resultatmargin p? 6,2 % (6,4). Samlet ordrereserve er n? p? 16,9 milliarder kroner (17,3). Tallene er fra segmentregnskapet. Resultat pr. aksje (IFRS) ble 2,2 kroner (2,0).
Entrepren?r
Entrepren?rvirksomheten ?kte omsetningen med 5 % i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten er et resultat av h?y aktivitet, og i tillegg bidrar kj?pet av Arcona i Sverige positivt. Resultatet steg med 16 %, og her kom det meste av ?kningen fra den norske entrepren?rvirksomheten. – Jeg er sv?rt godt forn?yd med resultatforbedringen i Entrepren?r Norge og med v?r danske virksomhet Hoffmann, som fortsatt leverer sterke marginer. Samtidig ser vi en nedgang i ordrereserven, spesielt innen anlegg. Dette vil gi noe lavere aktivitet i anleggsvirksomheten gjennom vinteren, sier Giske.
Omsetning for entrepren?rvirksomheten var 4 402 millioner kroner (4 190) og resultat f?r skatt 148 millioner kroner (128) i tredje kvartal.
Eiendomsutvikling
Resultatet i eiendomsvirksomheten ble 20 millioner svakere enn i fjor. Resultatnedgangen skyldes f?rst og fremst lavere produksjon i den norske virksomheten som f?lge av svakt boligsalg siste halv?r av 2013 og f?rste del av 2014. – Vi hadde en nedgang i boligmarkedet for et ?r siden, og dette har f?rt til at det er satt i gang f?rre boligprosjekter s? langt i ?r. Boligsalget har imidlertid ?kt de siste to kvartalene, spesielt i Sverige. Dette vil gi byggestart p? flere prosjekter og ?kt aktivitet de kommende kvartalene, forklarer Giske.
Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1 196 boliger i produksjon, mot 1 375 i fjor. 271 boliger ble solgt (180), og salgsgraden for prosjekter under oppf?ring var 81 % (81).
Omsetningen i eiendomsvirksomheten ble 338 millioner kroner (455) og resultatet f?r skatt
37 millioner kroner (57).
Industri
For Veidekke Industri ble resultatet historisk h?yt med 193 millioner kroner, som er
15 millioner bedre enn i fjor. Kvartalet var preget av h?y aktivitet, og omsetningen ?kte med 21 %. – Det meste av fremgangen kan tilskrives asfaltvirksomheten, b?de i forbindelse med nybygging og vedlikehold, men hele industrivirksomheten har hatt h?y aktivitet og har levert godt h?ndverk i kvartalet, avslutter konsernsjef Arne Giske.
Industrivirksomheten hadde en omsetning p? 1 500 millioner kroner (1 238) og resultat f?r skatt 193 millioner kroner (178) i tredje kvartal.
Helse, arbeidsmilj? og sikkerhet
HMS er h?yt prioritert i Veidekke. Vi hadde i kvartalet 75 innrapporterte skader, noe som er p? et lavere niv? sammenlignet b?de med foreg?ende kvartal (101) og 3. kvartal 2013 (88). Tallene inkluderer skader med og uten frav?r hos egne ansatte, innleide og ansatte hos v?re underentrepren?rer. De viktigste igangsatte tiltakene for ? redusere antall skader ytterligere, er grunnleggende HMS-oppl?ring av alle i prosjektene, skjerpede krav til bruk av sikkerhetsutstyr samt fokus p? sikkerhet som en integrert del av arbeidet fra prosjektering til produksjon. Sykefrav?ret i 3. kvartal 2014 var p? 3,9 %. Det har stabilisert seg p? et lavere niv? enn tidligere i Norge og Danmark, mens utviklingen er stabil i Sverige.
Det vises ogs? til styrets rapport for tredje kvartal 2014 som er vedlagt pressemeldingen.
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, [email protected]
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Grete Nykkelmo, tlf 913 11 000, [email protected]
Veidekke er en av Skandinavias st?rste entrepren?rer og eiendomsutviklere. Selskapet utf?rer alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.
Veidekke – lokalt n?rv?r, skandinavisk styrke.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Veidekke er en av Skandinavias st?rste entrepren?rer og eiendomsutviklere. Selskapet utf?rer alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Similar Posts