Motor

6 MRD til H?rens nye kampvogner – En viktig milep?l er passert

6 MRD til H?rens nye kampvogner – En viktig milep?l er passert
27-02-2014 07:00 H?ren Forrige uke rullet f?rste vogn av den nye typen stormpanservogn CV90 ut fra fabrikklokalene hos BAE Systems/Hägglunds i Sverige. ?Dette er en viktig milep?l og symboliserer starten p? en omfattende modernisering av H?rens hovedkampsystemer i ?rene som kommer? sier Generalinspekt?ren for H?ren, Rune Jakobsen.

Forrige uke rullet f?rste vogn av den nye typen stormpanservogn CV90 ut fra fabrikklokalene hos BAE Systems/Hägglunds i Sverige. ?Dette er en viktig milep?l og symboliserer starten p? en omfattende modernisering av H?rens hovedkampsystemer i ?rene som kommer? sier Generalinspekt?ren for H?ren, Rune Jakobsen.

Denne forserievognen skal de neste m?nedene gjennomg? et grundig testprogram. BAE Hägglunds vil med st?tte fra Forsvaret Logistikkorganisasjon, verifisere hvorvidt vognen tilfredsstiller kravene som er satt i kontrakten. De f?rste vognene leveres til H?rens v?penskole (HVS) allerede fra 1. kvartal 2015. Dette gj?r at H?ren kan starte utdanning av mannskap og teknikere f?r vognene tas i bruk i man?verbataljonene.
Panserbataljonen er f?rste kampavdeling som mottar de nye vognene fra august 2015, med p?f?lgende innf?ring i Telemark bataljon og Ingeni?rbataljonen i 2016-2017.
Samtlige 103 vogner Norge har i besittelse, skal oppgraderes og suppleres med 41 nye vogner. Anskaffelsen er beregnet til ? koste 6 milliarder kroner.
Anskaffelsen p? totalt 144 vogner, er fordelt p? fem ulike vogntyper. Disse variantene kan deles inn i to kategorier; vogner med t?rn som er stormpanser, stridsledelse og oppklaring. Den andre kategorien er vogner uten t?rn; stormingeni?r, multitransport og bombekaster.
Vognene vil f? en mengde nye sensorer, og alle vognene vil bli utrustet med v?penstasjonen Protector Nordic. (utviklet av Kongsberg). V?penstasjonen vil ha ulike roller avhengig av vogntype. Andre sensorer som leveres til de ulike variantene er blant annet termisk kj?re- og ryggekamera, navgasjonssytem, laser target pointer, bakkeradar og ulike siktemidler.
For et utrent ?ye kan de nye kampvognene ligne p? dagens CV 9030N, men generalmajor Jakobsen understreker at vognene utgj?r en betydelig kapasitets?kning, spesielt n?r det gjelder ildledelse, mengde sensorer, beskyttelse og nettverkstilpasning. Vognen er fulldigitalisert, og har like mange IP-adresser som en mellomstor bedrift.

A to już wiesz?  Over halvparten av Europas unge har fyllekj?rt eller sett venner drikke og kj?re; Fords ?Promillesimuleringsdrakt? viser risikoen.

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. H?ren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. H?ren er til stede p? bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. Varig konfliktl?sning vil alltid inneb?re enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landomr?der. Derfor er H?ren viktig. 1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy