Energi

?rsregnskap Agder Energi

Driftsinntektene i 2013 var 9 890 mill. kr. Driftsresultatet
(IFRS) var 2 315 millioner kroner og ?rsresultat etter skatt var 846 mill.
kr. ?rsresultatet etter skatt i henhold
til norske regnskapsregler (GRS) ble 845 millioner kroner.
Regnskapet er i overensstemmelse med forel?pige
tall publisert i b?rs- og pressemelding 12. februar 2014.
Om Agder Energi
Agder Energi er landets tredje st?rste energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene p? Agder (54,5 %) og Statkraft Holding (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.
Konsernets forretningsomr?der er organisert i en rekke datterselskaper, med omfattende virksomhet flere steder p? Agder. I tillegg eier selskapet kraftstasjoner og overf?ringslinjer i Telemark og har medeiendomsrett til produksjonsanlegg i Rogaland.
Kontaktperson:
Konsernsjef Tom Nysted
Mobil 913 21 100

Similar Posts