teknikk

BASF ?ker omsetning og inntjening i tredje kvartal 2014, p? tross av fallende ettersp?rsel

BASF ?ker omsetning og inntjening i tredje kvartal 2014, p? tross av fallende ettersp?rsel
? Omsetning ? 18, 3 mia. (pluss 3%)
? EBIT f?r ekstraordin?re poster ?1,8 mia. (pluss 9%)
? Segmentene Chemicals og Oil & Gas forbedrer inntjeningen
? Fall i inntjening for Agricultural Solutions
? Outlook 2014: BASF streber fortsatt etter en mindre stigning i EBIT f?r ekstraordin?re poster p? tross av et utfordrende marked
http://www.basf.com/group/pressrelease/P-14-353

I BASF skaper vi kjemi- og det har vi gjort i 150 ?r. V?r produktportef?lje spenner fra kjemikalier, plast, og foredlingssprodukter til plantevernmidler og produkter for olje og gass. Som verdens ledende selskap innen kjemisk industri kombinerer vi ?konomisk suksess med samfunnsansvar og milj?vern. Gjennom vitenskap og innovasjon gj?r vi v?re kunder i tiln?rmet alle bransjer i stand til ? leve opp til samfunnets n?v?rende og fremtidige behov. V?re produkter og systeml?sninger bidrar til ? bevare ressurser, sikre sunn mat og kosttilskudd, samt bidrar til ? forbedre livskvaliteten. Vi har oppsummert dette bidraget i v?rt forretningsform?l: We create chemistry for a sustainable future. I 2013, oppn?dde BASF en omsetning p? ca. 74 milliarder, og hadde ved ?rsskiftet mer enn 112.000 ansatte. Ytterligere informasjon om BASF finnes p? Internett p? www.basf.no eller i det sosiale nyhetsrommet p? newsroom.basf.com

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy