Yrkesfiske

Bayerngas Norge har inng?tt avtale om innsamling av seismiske data

(Oslo, 28. mars 2012) Bayerngas Norge har valgt leverand?r og gjennomf?rer en seismisk unders?kelse til sommeren.
Selskapet ble i januar tildelt sitt f?rste operat?rskap p? norsk sokkel og undertegnet den formelle avtalen med myndighetene i forrige uke. N? ligger det an til innsamling av seismikk allerede til sommeren.
Det er Fugro-Geoservices som etter en anbudsrunde har f?tt oppdraget med seismikk-innsamling i omr?det som omfatter 182 kvadratkilometer i blokk 35/5, 8 utenfor Flor?. Etter planen skal innsamling av 3D-seismikk starte i slutten av mai og p?g? gjennom mesteparten av juni.
I tillegg til seismikkontrakten har Bayerngas Norge nylig inng?tt avtale om borerigg ved ? ta del i et riggkonsortium oppettet av Norwegian Rig Management. Bayerngas Norge har inng?tt avtale om ? kunne bore to br?nner i perioden 2013 til 2016. Konsortiet leier den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eiriksson, som eies av Ocean Rig UDW Inc. Riggen skal etter planen starte boring p? norsk sokkel p? slutten av ?ret.
– Vi er godt forn?yde med ? f? seismikk-kontakten p? plass raskt slik at vi kan begynne ? kartlegge ressursene i omr?det. Vi mener ogs? at tilgang til rigg kan bli en knapphetsfaktor framover, og er derfor godt forn?yd med ? ha skaffet oss mulighet for ? bore to br?nner som operat?r de n?rmest ?rene. Vi ?nsker en betydelig reservetilgang framover, og er beredt til ? bruke de ressursene som m? til for ? lykkes, sier Arne Westeng, administrerende direkt?r i Bayerngas Norge.
-Forberedelsene til seismikkskytingen p?g?r for fullt og vi har knyttet til oss meget solide leverand?rer etter grundige vurderinger. N? ser vi frem til et konstruktivt samarbeid med de andre partnerselskapene p? lisensen, sier Westeng.
Bayerngas Norge har i dag tre felt i produksjon og ytterligere to felt som settes i produksjon i 2012. I tillegg har selskapet to felt der plan for utbygging og drift er godkjent, ett felt der plan for utbygging og drift er innsendt, ett felt under planlegging og ytterligere fire funn. Estimert gjennomsnittlig dagsproduksjon i 2012 er 15 000 fat.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Arne Westeng
Administrerende direkt?r
Bayerngas Norge
Tlf: 40 44 91 02
E-post: [email protected]
Bayerngas Norge AS har virksomhet p? norsk, dansk og britisk sokkel. I 2011 produserte Bayerngas Norge fra tre felt, med en omsetning p? n?rmere 2 milliarder kroner. Selskapet har 70 ansatte og er eid av kapitalsterke kommunale energibedrifter i Tyskland, Sveits og ?sterrike. Eierne satser p? norsk sokkel for ? sikre energiforsyningen til sine kunder i Europa. For mer informasjon, se www.bayerngasnorge.com0000

Similar Posts