maskiner

Bergans satser p? milj?: Ny bluesign? systempartner

Bergans har inng?tt en avtale med Bluesign technologies og har blitt ny systempartner i januar 2013. Som bluesign? systempartner st?tter man utviklingen og innf?ringen av bluesign?-systemet. Bergans har som m?l ? stadig ?ke mengden bluesign?-godkjente tekstiler i sine produkter og ? fremme bluesign?-systemet som en l?sning for leverand?rene.
– Med dette ?nsker vi ? styrke v?r satsing p? b?rekraftig produksjon. Vi tror at samarbeidet med Bluesign vil bidra til redusert ressursforbruk og eliminering av stoffer som utgj?r en risiko for mennesker og milj?. Ved ? arbeide innenfor bluesign? systempartner-nettverket og fremme bluesign?-systemet som v?r standard overfor leverand?rene v?re, reduserer vi milj?p?virkningen i produksjonsprosessen, sier Christiane Dolva, Corporate Responsibility Manager i Bergans.
Det internasjonale, uavhengige bluesign?-systemet har som m?l ? redusere tekstilindustriens p?virkning p? mennesker og milj? i alle ledd. Systemet sikrer at fabrikkene h?ndterer farlige kjemikalier p? tekstilniv? og overholder strenge krav til forbrukerens og arbeidstakerens sikkerhet, effektiv ressurbruk og milj?beskyttelse. Den systematiske styringen av leverand?rkjede sikrer at det bare benyttes godkjente r?materialer og kjemiske produkter i alle trinn av produksjonsprosessen.
Et vell av kunnskap
Bluesign technologies har hovedkontor i Sveits og er et internasjonalt nettverk som fungerer som
tredjepart, uavhengig system og standard for tekstilindustrien.
– B?de vi og v?re leverand?rer har alltid v?rt p?drivere for tekstilteknologi, samtidig som vi setter b?rekraftig produksjon og milj?sp?rsm?l h?yt. Et samarbeid med en uavhengig organisasjon som bluesign?, f?rer ikke bare til bedre arbeidsprosesser i v?r egen leverand?rkjede, men ?pner ogs? d?ren til et vell av kunnskap som hjelper oss ? fatte optimale beslutninger ved valg av materialer, sier Dolva.
Garanterer uskadelige materialer
Bluesign?-systemetgir ogs? en garanti for at godkjente produkter fra de produsentene som deltar, bare inneholder materialer som skal v?re uskadelige for mennesker og milj?, og at de er i samsvar med strenge retningslinjer for milj?, helse og sikkerhet ? en varig investering i forbrukertillit.
Ved ? g? inn i bluesign?-systemet sl?r Bergans seg sammen med ledende leverand?rer av fritidskl?r, blant annet The North Face, Black Diamond og lululemon athletica.
Tar ansvar for milj?et
Som en betydelig leverand?r av turutstyr og friluftsbekledning, ser Bergans viktigheten av ? drive v?r virksomhet p? en b?rekraftig m?te, b?de milj?messig, sosialt og ?konomisk. Vi b?de lever av og brenner for friluftliv, og ser det som en naturlig del av v?r drift ? ta ansvar for naturen. Vi vet at alt vi gj?r har en p?virkning p? milj?et, og vi arbeider aktivt med utfordringer vedr?rende milj? og sosialt ansvar, b?de internt og med v?re leverand?rer, sier Dolva.
Bergans har ogs? medlemskap i:
Initiativ for Etisk Handel, IEH
European Outdoor Conservation Group, EOCA
Gr?nt Punkt
I tillegg er vi sertifisert som Milj?fyrt?rnbedrift og er med som bidragsyter til den frivillige organisasjonen Mountain People.

02400

Similar Posts