Anbud

Br. Reme blir til Veidekke Agder

– Lanseringen av nytt navn er starten p? et nytt kapittel og en viktig milep?l i selskapets utvikling med ny identitet og visuell profil. Vi beholder de samme viktige ressursene, v?r innsikt, kompetanse og evne til ? skape verdier for v?re kunder her i S?r. Men n? blir det synlig for omverdenen at vi ogs? har kraftige muskler med Veidekke-konsernet i ryggen, sier R?kenes.
– Veidekkes verdigrunnlag er en fortsettelse av verdiene og profesjonaliteten vi er vant til fra Br. Reme. Veidekke har jo ogs? v?rt en viktig lokal akt?r, ikke minst i samspill med Br. Reme p? en rekke prosjekter i v?r region. Samtidig har Veidekke blitt en av de virkelig tunge skandinaviske entrepren?rselskapene og er den st?rste norskeide akt?ren i bransjen. Det skal enda tydeligere komme v?re kunder og v?r organisasjon til gode, avslutter R?kenes.
Organisasjonen, organisasjonsnummer og forretningsadressen blir som f?r. Det er kun selskapets navn som endres, og det skjer ingen andre selskapsrettslige eller avtalerettslige endringer. Det nye navnet trer i kraft fra og med 22. juni 2012.
For mer informasjon, se gjerne www.veidekkeagder.no eller kontakt:

Adm. dir. Dagfinn R?kenes i Veidekke Agder, tlf 38 12 58 00 / 90 15 71 50, [email protected]
Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]
Veidekke Agder AS er en av S?rlandets st?rste bygg- og anleggsentrepren?rer med ca. 240 ansatte og en omsetning p? omlag 700 millioner kroner. Firmaet ble etablert i 1941 under navnet Br. Reme AS og har v?rt en viktig bidragsyter til utf?relse av et stort antall bygge- og anleggsprosjekter i Aust- og Vest-Agder.
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Similar Posts