Energi

BREEAM NOR

10-06-2014 10:20 Casco Schönox Norway AS BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer forskjeller p? milj? og helsebelastninger, og som gj?r det lettere ? gj?re riktige valg. BREEAM-NOR er en norsktilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor energi og milj?omr?det.

BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer
forskjeller p? milj? og helsebelastninger, og som gj?r det lettere ? gj?re riktige valg. BREEAM-NOR er
en norsktilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor
energi og milj?omr?det.

Casco og SCHÖNOX produkter ligger innenfor BREEAM omr?de HEA9 ? Forurensning i
innemilj? i BREEAM-NOR sammenheng settes det krav til tradisjonelt gulvlim og fugemasse (mykfug).
Sementbasert flislim og fugemasse omfattes for eksempel ikke av disse kravene.

I tillegg til produktinformasjon og sikkerhetsdatablad kreves det emisjonsdokumentasjon, enten
EC1/EC1 Plus eller M1. Et eget skjema, HEA9, skal fylles ut for en produktgruppe
eller et enkelt produkt. Vi har valgt ? lage et eget HEA9 skjema for hvert produkt slik at det blir mest mulig oversiktlig for deg som kunde. Utover dette skal vi som leverand?r bekrefte frav?r av ammoniakk samt allergi- og kreftfremkallende stoffer, dersom det ikke fremkommer av emisjonsdokumentasjonen. I forhold til KLIF?s A20 liste er sikkerhetsdatabladet tilstrekkelig dokumentasjon.
Vi har et bredt spekter av produkter som tilfredsstiller kravene som er satt i BREEAM-NOR, slik
at du som kunde kan velge det produktet som passer best til nettopp den jobben
du skal gj?re.
De ulike emisjonsdokumenter kan lastes ned p? f?lgende link:
EC 1/EC1 Plus
M1
Sintef-godkjenninger
http://www.casco.no/index.php?contentID=819&sort=d&range=17

Casco er et varemerke i selskapet Casco Schönox Norway AS. Casco leverer et bredt sortiment innenfor lim, sparkel, fugemasser og produkter for montering av fliser. Casco selger produkter f?rst og fremst til h?ndverkere og Gj?r-Det-Selv-markedet.

Hjemmeside – Casco

Hjemmeside – SCHÖNOX

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy