Anbud

Carlsberg g?r nordisk med LOS

12-11-2012 07:30 LOS Det danske bryggerikonsernet Carlsberg har valgt LOS som nordisk str?mleverand?r. Avtalen omfatter alle Carlsbergs 25 anlegg i Danmark, Sverige og Norge. Finland inng?r i avtalen fra 2016. I tillegg til leveranse av str?m, skal LOS ogs? levere finansiell forvaltning til Carlsberg. Kontraktsverdien er p? ca 50 millioner kroner ?rlig.

Det danske bryggerikonsernet Carlsberg har valgt LOS som nordisk str?mleverand?r. Avtalen omfatter alle Carlsbergs 25 anlegg i Danmark, Sverige og Norge. Finland inng?r i avtalen fra 2016. I tillegg til leveranse av str?m, skal LOS ogs? levere finansiell forvaltning til Carlsberg.
Kontraktsverdien er p? ca 50 millioner kroner ?rlig. Carlsberg har i dag et forbruk av str?m p? ca 150 GWh (gigawatt) p? sine 25 anlegg i Danmark, Sverige og Norge. Dette tilsvarer str?mforbruket til ca 10.000 norske husholdninger. Avtalen er l?pende, med en intensjon fra begge parter om at den skal g? lenge. Carlsberg Group er et av verdens mest kjente merkenavn, og verdens fjerde st?rste bryggerikonsern.
Gode forvaltningsresultater
Avtalen ble vunnet i konkurranse med flere store Nordiske akt?rer. – Vi blir valgt p? en kombinasjon av forvaltningsresultater, gode erfaringer og riktige betingelser, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS.
Selskapet har i flere ?r hatt Ringnes p? kundelisten, og det gode samarbeidet er tydeligvis blitt lagt merke til av Carlsberg Group. – Vi har en sv?rt god posisjon som kraftleverand?r i det norske bedriftsmarkedet, og vi bygger oss opp Nordisk. Avtalen med Carlsberg er en bekreftelse p? at vi gj?r ting riktig, og er konkurransedyktige ogs? i et nordisk perspektiv, sier T?nnesland.
Forn?yde med avtalen
Kim J?rgensen, Managing Director i Danish Malting Group, som har forhandlet frem avtalen, ser frem til ? l?fte samarbeidet med LOS opp p? et nordisk niv?. ? Carlsberg har sv?rt gode erfaringer med LOS gjennom str?mleveransene til anleggene i Norge. N? ser vi frem til ? utvide dette gode samarbeidet til ? gjelde hele Norden, sier Kim J?rgensen.
Flere nye kontrakter
Avtalen med Carlsberg er den tredje store kontrakten LOS drar i land i l?pet av kort tid. I oktober inngikk selskapet avtale med 23 av kommunene p? S?rlandet om leveranse av 270 GWh ?rlig. I november valgte ogs? Hedmark og Oppland Fylkeskommuner og seks kommuner i Mj?s-regionen LOS.
? De tre siste avtalene er samlet p? mer enn 200 millioner kroner ?rlig, og vi er naturlig nok sv?rt godt forn?yd med ? forsterke v?r posisjon ytterligere i proffmarkedet, sier Geir T?nnesland.
Om LOS
LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi, med hovedkontor i Kristiansand. Selskapet er landets tredje st?rste kraftleverand?r og betjener over 150 000 kunder i privatmarkedet.
Etter oppkj?pet av Statoils str?mvirksomhet i 2010 er LOS AS landets st?rste kraftleverand?r i bedriftsmarkedet og blitt fysisk leverand?r i Sverige.
God kundeservice og et profesjonelt kraftforvaltningsmilj? med dokumenterte resultater, gj?r at stadig flere bedrifter velger ? overlate kraftinnkj?pene til LOS.
LOS leverer konkurransedyktige str?mprodukter tilpasset ulike behov hos b?de privat- og bedriftskunder. Basert p? v?re kjerneverdier: n?rhet, troverdighet, nytenkning og handlekraft, tilbyr vi str?m og str?mrelaterte produkter og tjenester.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert, og medlem av Klimapartnere.0000

A to już wiesz?  Hyundai tilbake i WRC rally

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy