olje

Da frossent vann fortrengte salt

24-10-2013 07:00 Vestfoldmuseene S?ndag 27. oktober Kl.13 R?de Kors-huset Da frossent vann fortrengte salt Isskj?ring og iseksport i siste halvdel av 1800-tallet og f?rste del av 1900-tallet Per Norseng, seniorkonservator, Norsk Maritimt Museum

S?ndag 27. oktober kl. 13.00
Sted: R?de Kors-huset i Sandefjord
Gratis inngang
Da frossent vann fortrengte salt
Isskj?ring og iseksport
i siste halvdel av 1800-tallet og f?rste del av 1900-tallet
Per Norseng, seniorkonservator, Norsk Maritimt Museum
Iseksport var en stor n?ring i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ?stafjells, s?rlig rundt Indre Oslofjord og i Telemark. Frem til slutten av 1880-?rene var ogs? eksport?rer i S?ndre Vestfold tungt inne i denne virksomheten. Da eksporten herfra gikk tilbake, fortsatte skip fra Vestfold ? delta i eksporten fra andre steder. Og her, som andre steder, ble det helt inn i etterkrigstiden sk?ret is til lokal bruk ogs? i Vestfold. Foredraget vil med mye bruk av bilder ta for seg teknologien og driftsm?ten i isdriften ?stafjells, og sette den inn i en st?rre ?konomisk sammenheng som del av en omfattende transport- og logistikkrevolusjon som for f?rste gang gjorde fersk mat og kalde drikkevarer tilgjengelig for brede lag av befolkningen og forandret mat- og drikkevanene i byene i Norge og Europa.
Bildetekst:
Isskj?ring p? Drammensfjorden
Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy