Energi

Dyrt ? erstatte ansatte

Det er mye dyrere ? erstatte en medarbeider enn mange arbeidsgivere tar h?yde for. I verste fall kan prislappen komme opp i to ?rsl?nner.
Av Hege H?pfner
Dette g?r fram av en unders?kelse som revisjons- og r?dgivningsselskapet EY har gjennomf?rt i samarbeid med HR Norge. 165 offentlige og private virksomheter deltok i unders?kelsen.
? Kostnadene knyttet til at en nyansatt p? lavt niv? i en virksomhet slutter, er 30-50 prosent av en ?rsl?nn. Frafall av en mellomleder kan bel?pe seg til 125-200 prosent av en ?rsl?nn, sier Helle ?verbye, leder for r?dgivning innen HR og organisasjonsutvikling i EY (Ernst & Young).
Prislappen er mye h?yere enn de ?penbare kostnadene til annonsering og vurdering av s?knader og intervjuer med mulige kandidater, p?peker fagansvarlig Henrik ?hrn i HR Norge.
? En ansatt p? vei ut er ikke like effektiv som f?r. Samtidig vil en ny arbeidstager trenge seks til ni m?neder i virksomheten f?r han leverer for fullt. Effektivitetstapet utgj?r en stor skjult kostnad, sier ?hrn.
Dessuten drives l?nnsniv?et ofte unaturlig h?yt opp i bedrifter med stor gjennomtrekk.
? N?r noen slutter, m? bedriften ofte legge ekstra kroner p? bordet for ? sikre seg en kompetent medarbeider, fordi mange krever h?yere l?nn for ? skifte jobb. Jo flere nyansatte man f?r inn p? relativt h?y l?nn, desto mer ?ker l?nnspresset fra de ansatte man allerede har, sier ?hrn.
Brutte forventninger
Grunnen til at dyktige medarbeidere slutter er ofte en annen enn man tror, viser unders?kelsen.
? 70 prosent sier de slutter p? grunn av et attraktivt tilbud fra en annen arbeidsgiver. Sannheten er ofte at de slutter fordi jobben ikke lever opp til forventningene, sier Helle ?verbye.
Mange lover for mye for ? sikre seg de beste medarbeiderne, heller enn ? legge vekt p? ? skape riktige forventninger.
? N?r l?ftene ikke blir oppfylt, ender arbeidstageren opp skuffet, demotivert og uproduktiv. Faren er stor for at man slutter, og det skjer gjerne innen to ?r og f?r man har knyttet sterke b?nd til bedriften, sier Henrik ?hrn.
I virksomheter der det er samsvar mellom det som forventes og det som oppleves, er trivselen bedre, prestasjonene h?yere og dermed l?nnsomheten bedre. Her beh?ver ikke sjefene rasle med pengesekken for ? tiltrekke seg folk, if?lge ?hrn.
Mer enn papirkontrakt
Forventninger ansatte har til en jobb, handler om mye mer enn de konkrete betingelsene som l?nn og pensjon, forklarer Helle ?verbye i EY.
? Utover papirkontrakten oppst?r det gjensidige forventninger mellom ansatt og arbeidsgiver. Det kan gjelde forventninger om arbeidsmilj?, arbeidspress eller utviklingsmuligheter. Denne psykologiske kontrakten m? ogs? innfris.
Likevel er det f? bedrifter som sjekker forventningene til jobbs?kere eller medarbeidere n?r de ansetter, viser unders?kelsen.
? Omtalen av selskapet i mediene, og hva ansatte og kunder sier, er med p? ? skape et bilde som kanskje ikke stemmer helt med virkeligheten. Sp?r de du skal ansette hvorfor de vil jobbe i din bedrift, da f?r du justert forventingene med én gang, sier ?verbye.
Allerede stillingsannonsen inneholder l?fter som m? innfris.
? De som ansetter b?r v?re ?rlige og presise i stillingsbeskrivelsen og i intervjuer med s?kere. Ofte er det bedre ? tiltrekke seg de riktige s?kerne, enn ? f? mange s?kere, sier Helle ?verbye i EY.

FAKTA:
Funnene er tatt fra HR-unders?kelsen 2013 ?Er det samsvar mellom hva vi lover og hva vi leverer?? som er gjennomf?rt i samarbeid mellom EY og HR Norge.
EYer den mest globale organisasjonen innen revisjon, skatt og avgift, forretningsjus, transaksjoner og r?dgivning.
Selskapet har 175.000 ansatte i 150 land, 1650 av dem i Norge fordelt p? over 30 kontorer.
HR Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon og Norges viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse.

PRIVAT TIL REDAKSJONEN:
For ? vise videovinduet i saken, kan du hente
embed-koden i lenken til h?yre under spilleren.
Kopier og lim koden inn p? ?nsket sted i publiseringsprogrammet ditt.
Videoen finnes ogs? p? YouTube: http://youtu.be/_xpk5XJdZoQ
Og her finner du foto av Helle ?verbye i
EY: http://nw.no/art/10608/bilder

Kontaktpersoner:

Helle ?verbye, leder for r?dgivning HR og organisasjonsutvikling i EY Norge, tlf.415 60 795
Henrik ?hrn, fagansvarlig/seniorr?dgiver i HR Norge, tlf. 924 88 132

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyr?. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen og videoen er laget for EY (Ernst & Young).
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY

EY er den mest globale organisasjonen innen revisjon, skatt og avgift, forretningsjus, transaksjoner og r?dgivning. Med 175.000 ansatte i 150 land bidrar v?re tjenester og v?r kunnskap til ? bygge tillit og skape b?rekraftig vekst i finansmarkedene og i ?konomier rundt om i verden. Vi vil at alt vi gj?r skal bidra til at offentlige og private virksomheter fungerer bedre ? for v?re medarbeidere, kunder og samfunnet vi opererer i. www.ey.no

Navnet EY kan representere den globale organisasjonen eller et eller flere av medlemsfirmaene i Ernst & Young Global Limited, som hver er atskilte juridiske enheter. Ernst & Young Global Limited, et britisk selskap med begrenset ansvar, yter ingen tjenester til kunder. www.ey.com

? 2014 Ernst & Young AS. All rights reserved

001340

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy