maskiner

Endringer i konsernledelsen i Veidekke

09-04-2013 11:20 Veidekke ASA I forbindelse med det kommende skifte av konsernsjef i Veidekke gj?r selskapet justeringer i konsernledelsen gjennom endringer av ansvarsomr?der i linjen.

I forbindelse med det kommende skifte av konsernsjef i Veidekke gj?r selskapet justeringer i konsernledelsen gjennom endringer av ansvarsomr?der i linjen.
Konsernets operative enheter skal fremover organiseres under ledelse av tre konserndirekt?rer:
Veidekkes virksomhet i Sverige og Danmark samles under Per-Ingemar Persson. Virksomheten blir organisert i fire enheter: Veidekke Bostad, Veidekke Anlegg Sverige, Veidekke Bygg Sverige og Hoffmann.
Dag Andresen vil fortsette ? lede de fire enhetene i Veidekke Entrepren?r, dvs. byggregionene ?st, Syd, Nord/Vest og region Anlegg.
J?rgen Wiese Porsmyr, n?v?rende CFO (?konomi- og finansdirekt?r) vil f? ansvaret for enhetene Veidekke Industri og Veidekke Eiendom i Norge.
Endringene trer i kraft den 15. april d.?. Fra denne dato overtar Arne Giske som direkte ansvarlig for de operative enhetene i konsernet (COO). J?rgen Wiese Porsmyr vil ogs? inneha n?v?rende rolle som CFO inntil en ny person er p? plass i denne stillingen.
Hovedhensikten med endringene er b?de ? fornye og forsterke. – Spesielt viktig er det at vi n? samler enhetene i Sverige under en felles ledelse for ? styrke v?r posisjon i dette markedet. Jeg mener vi med dette f?r utnyttet flere dyktige ledere og deres kompetanse, og vi skaper lederteam som kan gi Veidekke et enda sterkere strategisk ledelsesfokus, sier Arne Giske.
For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy