Yrkesfiske

Epsilon flytter inn i Medicon Village

Konsulentselskapet Epsilon, Skandinavias ledende konsulenthus innenfor teknikk- og systemutvikling, flyttet i april inn i Medicon Village i Lund. Medicon Village tilbyr m?tearenaer for idéutveksling mellom

Konsulentselskapet Epsilon, Skandinavias ledende konsulenthus innenfor teknikk- og systemutvikling, flyttet i april inn i Medicon Village i Lund. Medicon Village tilbyr m?tearenaer for idéutveksling mellom akademia, regionale myndigheter og n?ringsliv, der Epsilon h?per p? ? kunne bidra med unik kompetanse og erfaring og bygge nye samarbeidsrelasjoner.
I april flyttet Epsilon inn i Medicon Village i Lund. Epsilons arbeid innenfor Life Science omfatter bioteknikk, helse og helseomsorg, n?ringsmidler og emballasje, legemidler og medisinsk teknikk. I Medicon Village sitter ogs? ESS, som Epsilon har en rammeavtale med.
? Epsilon har en sv?rt bred kunnskaps- og erfaringsbase fra de omr?dene som utgj?r Life Sciences. I kombinasjon med den tekniske kompetansen som finnes i konsernet, har vi en unik mulighet for ? forbinde leddene i kjeden utvikling-produksjon-sluttbruker. V?rt m?l er ? tilby nettopp dette i Medicon Village, sier Mats Boström, som er konsernsjef i Epsilon.
Medicon Village tilbyr m?tearenaer for medlemmer av hele verdikjeden ? forskere, klinikere, innovat?rer, entrepren?rer og n?ringsdrivende. Medicon Village danner sammen med de nye forskningsanleggene ESS og MAX IV til en infrastruktur som i samvirke skaper vekst og verdier for menneskers helse og et bedre liv. M?testedet fungerer ogs? som en katalysator og et naturlig nav for utviklingen av Life Sciences i regionen.
? Vi ser frem til som medlem i Medicon Village ? ta en aktiv roll i det verdiskapende fellesskapet som m?teplassen tilbyr, med en klar m?lsetning om ? skape vekst. V?rt h?p er videre ? etablere gode samarbeidsrelasjoner i Medicon Village, noe som er i tr?d med v?r virksomhet i samarbeidsnettverkene, og fremfor alt ? v?re en katalysator for innovasjon og vekst, sier Eva Vati, konsulentsjef i Epsilon og ansvarlig for Epsilons samarbeid med Medicon Village.
For mer informasjon, kontakt:
Mats Boström, konsernsjef i Epsilon
Tlf.: +46 703 79 07 45
E-post: [email protected]
Eva Vati, konsulentsjef i Epsilon
Tlf.: +46 703 79 07 30
E-post: [email protected]
www.epsilonsolutions.no
www.epsilon.nu
www.mediconvillage.se
Ut fra et nytt syn p? konsulentrollen tilbyr Epsilon et bredt utvalg av ekspertise innen teknologi- og systemutvikling. Med en organisasjon som er nyskjerrig, v?ken og fleksibel, skaper vi l?sninger som tilf?rer v?re kunder, medarbeidere og nettverk betydelig vekstkraft.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy