Yrkesfiske

Fortsatt vekst i bygg- og anleggsmarkedet i Norge

– N?r vi ser p? det samlede bygg- og anleggsmarkedet i Skandinavia, ser vi generelt god aktivitet, men med store ulikheter mellom landene. Det ser best ut i Norge med fortsatt vekst, i Sverige regner vi med en liten vekst tross det h?ye niv?et i dag. I Danmark forventer vi fortsatt nedgang i boliginvesteringene, men noe ?kning innen yrkesbygg, forteller Albriktsen
For Norge er utsiktene fortsatt gode og p? linje med v?re tidligere prognoser. – Vi ser for oss en samlet vekst p? 5 % i 2012 og 3,5 % i 2013. Vi forventer at b?de boliginvesteringene og anleggsinvesteringene blir p? samme niv?, mens innen kategorien yrkesbygg forventer vi en litt mer beskjeden ?kning, 4 % i 2012 og 2 % i 2013. N?r det gjelder boligbygging, ble det igangsatt 28 000 boliger i 2011, og vi har grunn til ? tro at dette niv?et vil holde seg de neste to ?rene, avslutter Albriktsen.
Veidekke utarbeider sin konjunkturrapport to ganger i ?ret. Form?let er ? vise konsernets syn p? bygg- og anleggsmarkedet og forutsetningene for den makro?konomiske utviklingen vi bruker som grunnlag for virksomheten i Skandinavia. Prognosene er basert p? gjeldende offisielle statistikker, i tillegg til prognoser utarbeidet av Veidekke.
Konjunkturrapporten finnes p? http://no.veidekke.com/ir/rapporter/
For mer informasjon kontakt:
Rolf Albriktsen, direkt?r strategi og marked, tlf 21 05 75 71/90 69 11 10, [email protected]
J?rgen Wiese Porsmyr, CFO, tlf 21 05 76 44/90 75 90 58, [email protected]
Helge Dieset, kommunikasjonssjef, tlf 21 05 77 91/90 55 33 22, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.1100

Similar Posts