Anbud

Forventer ? ansette flere

Arbeidsgivere i ?tte av ni bransjer i Norge sier de forventer ? ?ke antall medarbeidere i h?st. Det sterkeste arbeidsmarkedet ser ut til ? v?re innen finans, forsikring, eiendom, samt bygg og anlegg. Det viser Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2012.
Arbeidsmarkedsbarometeret viser at 2012 har v?rt et stabilt ?r n?r det gjelder norske arbeidsgivers forventninger til ? ansette flere. 11 prosent planlegger ? ?ke antall ansatte, mens 3 prosent har planer om ? redusere staben i ?rets siste kvartal. Sesongjustert er den netto forventede ?kningen i bemanning p? 7 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er det en ?kning p? 2 prosentpoeng, mens det sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, er en nedgang p? 6 prosentpoeng.
– Det er positivt at de fleste bransjer sier de kommer til ? rekruttere, arbeidsmarkedet i Norge er fortsatt stabilt og sterkt. Med tanke p? den ?konomiske situasjonen i mange andre europeiske land, er det likevel grunn til ? v?re oppmerksom p? utviklingen videre, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.
Flere land er rammet
Norsk ?konomi har forel?pig virket immun mot den europeiske krisen, men situasjonen er annerledes i andre land. Ikke overraskende sliter fortsatt Spania, Hellas, Italia og Irland. De f?r n? f?lge fra flere land, deriblant Nederland, Polen og Finland, som alle svarer negativt til sine forventninger til nyansettelse.
– Vi m? ta disse signalene p? alvor. B?de fordi norsk eksportindustri og servicen?ringen er avhengig av det som skjer utenfor Norge, men ogs? fordi tilgangen til arbeidskraft vil endre seg og p?virke arbeidsmarkedet, sier Brath.
Store variasjoner
Det er store variasjoner| mellom bransjene i Norge. St?rst mulighet for ? f? seg jobb er det i finansn?ringen, byggen?ringen og hotell- og restaurantn?ringen. Industrien er minst optimistiske og kun 8 prosent, nesten en halvering fra forrige kvartal, svarer at de skal ansette nye.
– Oljesektoren suger til seg ingeni?rer. Det er ogs? mangel p? helsearbeidere. Vi hjelper allerede flere bedrifter med ? rekruttere fra utlandet, og med ? finne de rette personene til jobbene. ?konomisk utfordrende tider til tross, det er alltid kamp om de beste talentene og arbeidstakerne innenfor disse sektorene, sier Brath.
Arbeidsgivere innen offentlig sektor er de eneste som svarer at de ikke forventer ? ansette flere i h?st, som i forrige kvartal.
?kt bemanning i alle regioner
Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer ? ?ke bemanningen neste kvartal. Arbeidsgivere i Stor-Oslo har st?rst forventninger til ? ansette flere, med en netto forventet bemanning p? 12 prosent. En forklaring kan v?re at finansn?ringen holder til i denne regionen. Finansn?ringen har forventet ?kt bemanning i samtlige av de unders?kelser Manpower har gjort til n?. I Nord-Norge og p? S?r-Vestlandet r?der det en forsiktig optimisme med en netto forventet bemanning p? henholdsvis 8 prosent og 7 prosent, sesongjustert.
– Utsiktene for rekruttering er uforutsigbare i regionene fra sesong til sesong, desto viktigere er det ? ha en fleksibel plan for bemanning for ? unng? ? stoppe opp p? grunn av manglende tilgang til arbeidskraft, sier Maalfrid Brath.
Om Manpower Employment Outlook Survey
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomf?res kvartalsvis og m?ler arbeidsgiveres forventninger til ? enten ?ke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsunders?kelser som utf?res med tanke p? st?rrelse, omfang og antall ?r den har blitt utf?rt. Det unike er at den unders?ker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. MEOS har blitt gjennomf?rt i 50 ?r, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert p? intervju blant et representativt utvalg best?ende av 750 norske arbeidsgivere, og nesten 66.000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land. Feilmarginen er +/- 3,6 %
Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.
Vedlagte filer
PDF-dokument 2000

Similar Posts