teknikk

God fart i lakseeksporten

03-10-2014 06:59 Norges sj?matr?d Norge eksporterte laks for 3,5 milliarder kroner i september. Det er en ?kning p? 232 millioner kroner, eller 7 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r er det eksportert laks for 31,9 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 4,7 milliarder kroner, eller 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Norge eksporterte laks for 3,5 milliarder kroner i september. Det er en ?kning p? 232 millioner kroner, eller 7 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r er det eksportert laks for 31,9 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 4,7 milliarder kroner, eller 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Til tross for at norsk laks har v?rt utestengt fra det russiske markedet de to siste m?nedene, ser vi en total ?kning i eksportverdien. Ettersp?rselen ?ker fortsatt og vi ser b?de ?kt eksportvolum og h?yere laksepriser, sier Paul T. Aandahl, bransjesjef for laks og ?rret i Norges sj?matr?d.

M?lt i produktvekt eksporterte Norge 91 000 tonn laks i september. Det er omtrent samme volum som september m?ned i fjor. Hittil i ?r har Norge eksportert totalt 725 000 tonn laks. Det er en ?kning p? 9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Sterk laksepris hittil i ?r
Sammenlignet med eksportprisen i september i fjor, ?kte gjennomsnittsprisen for fersk hel laks med 4 prosent i september, til 34,85 kroner per kilo. Hittil i ?r er gjennomsnittsprisen for fersk hel laks p? 42,15 kroner per kilo. Det er 3,14 kroner mer enn for samme periode i fjor.
?kt andel til EU-markedet
Norge eksporterte laks til EU for 2,5 millarder kroner i september. Det er en ?kning p? 15 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r har Norge eksporterte laks til EU for 21,7 milliarder kroner. Det tilsvarer en ?kning p? 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
M?lt i produktvekt er det eksportert 511 000 tonn laks til EU hittil i ?r. Det er en ?kning p? 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. M?lt i volum utgj?r eksporten til EU i overkant av 70 prosent av den totale lakseeksporten fra Norge hittil i ?r. De st?rste kj?perne av norsk laks, b?de hittil i ?r og i september m?ned er Polen og Frankrike.
Eksportvolumet til ?st-Europa reduseres
Norge eksporterte laks til ?st-Europa for 177 millioner kroner i september. Det er nedgang p? 56 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r er det eksportert laks til ?st-Europa for 3,2 milliarder kroner. Det er en nedgang p? 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. M?lt i volum er det en nedgang p? 22 prosent, eller 22 000 tonn, til 79 000 tonn.
?rsaken til tilbakegangen er i all hovedsak knyttet til den russiske importstoppen og redusert tilf?rsel til det ukrainske markedet.
?kning til Asia og USA
Norge eksporterte laks til Asia for 581 millioner kroner i september. Det er ?kning p? 10 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r har Norge eksportert laks til Asia for 4,7 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 22 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten drives av en volum?kning p? 14 prosent, til totalt 101 000 tonn hittil i ?r.
Norge eksporterte laks til USA for 148 millioner kroner i september. Det er ?kning p? 19 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i ?r har Norge eksportert laks til USA for 1,35 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 98 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. M?lt i produktvekt er eksportert mengde laks ?kt med 75 prosent, til totalt 20 000 tonn.

A to już wiesz?  Sterk makrelleksport i september

Vekst for ?rret
Norge eksporterte ?rret for 207 millioner kroner september m?ned. Det er en ?kning p? 8 millioner kroner, eller 4 prosent fra september i fjor. Hittil i ?r er det eksportert ?rret for 1,8 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 139 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy