maskiner

Historisk h?ye investeringer i kraftsektoren

Historisk h?ye investeringer i kraftsektoren
05-03-2013 13:04 Energi Norge I fjor ble det investert 19,2 milliarder kroner i kraftnett og fornybar kraftproduksjon i Norge ? en ?kning p? n?rmere 14 prosent fra ?ret f?r. I ?r er investeringer i kraftsektoren for f?rste gang ventet ? passere industrien ? men prognosene for vindkraft g?r ned.

I fjor ble det investert 19,2 milliarder kroner i kraftnett og fornybar kraftproduksjon i Norge ? en ?kning p? n?rmere 14 prosent fra ?ret f?r. I ?r er investeringer i kraftsektoren for f?rste gang ventet ? passere industrien ? men prognosene for vindkraft g?r ned.
? Vi st?r foran store investeringer b?de i kraftnettet og i fornybar kraftproduksjon de kommende ?rene ? for ? oppn? sikrere str?mforsyning, mer klimavennlig energibruk og fortsatt vekst og utvikling over hele landet, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
Fjor?rets investeringer i kraftsektoren fordelte seg p? elproduksjon (8,5 milliarder kroner), kraftnett (8,8 milliarder) samt fjernvarme og annen kraftforsyning (1,9 milliarder), if?lge tall fra Statistisk sentralbyr?. Innen produksjon var det s?rlig vindkraft som ?kte, mens fjernvarme gikk tilbake.
Innev?rende ?r er det ventet investeringer for 22,2 milliarder kroner i kraftsektoren. Dersom prognosene sl?r til, vil investeringene for f?rste gang passere industrien. Den store veksten er ventet ? komme innen utbygging av kraftnettet, mens fornybarproduksjon g?r tilbake. Det er s?rlig anslagene for vindkraftinvesteringer som faller. Dette bekymrer Energi Norge.
? N?r det gjelder investeringer i fornybar kraftproduksjon, konkurrerer vi med svenske akt?rer gjennom et felles elsertifikatmarked. Skattereglene i Sverige er betydelig mer gunstige enn i Norge, noe som undergraver en effektiv ressursutnyttelse der de beste fornybarprosjektene blir bygget ut f?rst. Videre planlegger Statnett ? ?ke kostnadene for norske kraftprodusenter. Uten jevnere konkurransevilk?r frykter vi at norske akt?rer blir sittende p? gjerdet, mens investeringene havner i Sverige, og norske str?mkunder f?r regningen, sier Ulseth.
Energi Norge har foresl?tt for regjeringen at det innf?res s?kalt gr?nne avskrivninger for fornybarprosjekter. Det haster med ? f? p? plass dette om norske selskaper skal rekke ? ta investeringsbeslutning, bygge ut og koble seg p? nett f?r elsertifikatvinduet lukkes.
Foto: Energi Norge/Ann Iren Jamt?y

A to już wiesz?  Streik kan medf?re langvarig str?mbrudd

Om Energi Norge
Energi Norge representerer over 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy