Crafts

Historisk sterk makrelleksport i oktober

Norge har eksportert sild for 1,9 milliarder kroner hittil i ?r. Det er en nedgang p? 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i ?r har Norge eksportert makrell for 3,3 milliarder kroner, en ?kning p? 41 prosent fra samme periode i fjor. Japan er det st?rste markedet for pelagisk fisk, foran Kina og Nederland.

? Stor kvote og godt fiske gj?r at oktober m?ned st?r for tidenes st?rste eksport av makrell i l?pet av en m?ned, med et volum p? 154 000 tonn og en total verdi p? 1,6 milliarder kroner, sier Jan Eirik Johnsen, markedssjef i Norges sj?matr?d.
Norge eksporterte pelagisk fisk for 1,7 milliarder kroner i oktober. Det er 7 prosent mer enn oktober i fjor. Eksporten av sild kom p? 121 millioner, en nedgang p? 61 prosent fra samme m?ned i fjor. Makrelleksporten kom p? 1,6 milliarder kroner, en ?kning p? 25 prosent fra oktober ?ret f?r.
Kina st?rste makrellmottaker
Hittil i ?r er det eksportert 308 000 tonn fryst hel makrell. Det er en ?kning p? 56 prosent fra samme periode i fjor. De st?rste mottakerne av makrell har v?rt Kina, Japan, Nigeria og Nederland. Makrellen som sendes til Kina, bearbeides der og g?r hovedsakelig videre til konsum i Japan. Gjennomsnittsprisen p? fryst hel makrell har s? langt i ?r v?rt p? 10,33 kroner, noe som tilsvarer en nedgang p? ?tte prosent fra samme periode i fjor.
I oktober er det eksportert 154 000 tonn fryst hel makrell, som er 51 prosent mer enn for samme m?ned i fjor. De st?rste volumene har g?tt til Japan, Kina og Nederland.
Russland st?rste sildemarked hittil i ?r
Det er eksportert 118 000 tonn fryst hel sild hittil i ?r, noe som er en nedgang p? ti prosent fra samme periode i fjor. Russland, Ukraina og Litauen har v?rt de st?rste markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen p? fryst hel sild er p? 7,05 kroner per kilo, noe som er fem prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.
I oktober er det eksportert 9 000 tonn fryst hel sild, noe som er 49 prosent mindre enn oktober i fjor. De st?rste volumene har g?tt til Ukraina og Litauen.
Det er eksportert 71 000 tonn fryste sildefiletprodukter hittil i ?r, noe som er en nedgang p? en prosent fra samme periode i fjor. De st?rste markedene m?lt i volum har v?rt Tyskland, Polen og Russland. Gjennomsnittsprisen p? fryste sildefiletprodukter har v?rt p? 11,04 kroner, noe som tilsvarer en nedgang p? 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
I oktober er det eksportert 3 000 tonn fryste sildefiletprodukter, noe som er 67 prosent mindre enn ?ret f?r. De st?rste volumene har g?tt til Tyskland og Polen.
Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

0000

Similar Posts