maskiner

HMS koordinator ble m?nedens ansatt

Ved Universitetet for milj?- og biovitenskap (UMB) i ?s tar de dokumentasjon av kjemikalier p? alvor. De tre siste ?rene har HMS-koordinator, Margreet Jansen Brovold, v?rt p?driver for ? ryddeopp i gamle kjemikalier og strukturere et felles stoffkartotek.
I februar ble hennes innsats bel?nnet med tittelen ?m?nedens ansatt?. Vi i ECOonline synes deter flott at virksomheter bel?nner arbeid som gj?res for ? sikre b?de ansatte og milj?et fra ulykker. Derfor ringte vi Margreet for ? gratulere.
– Hei Margreet, gratulerer s? mye som ?m?nedens ansatt?! Hvordan ble du det?

– Hos oss er det mange som daglig er i kontakt med ulike kjemikalier forbundet med sittarbeid p? laboratoriene. Jeg bruker mye tid og krefter p? at vi skal ha en enhetlig strukturog sikkerhet for alle laboratoriene, b?de ved universitetet sentralt og p? instituttet for kjemi,bioteknologi og matvitenskap, svarer hun.

Som for de fleste andre virksomheter opplever, er den lovp?lagte dokumentasjonen for h?ndteringav kjemikalier, en tidkrevende prosess. Derfor har UMB tatt i bruk et elektronisk stoffkartotek slik atdet blir enklere ? ha oversikt over alle de ulike laboratoriene. For ? holde stoffkartoteket á jour harMargreet tatt initiativ til en egen ?ECOonline dag?.
– I midten av mai har vi holdt av en hel dag med m?l om ? jobbe oss gjennomalle laboratorienes stoffkartotek, foreta en risikovurdering og se om det er etforbedringspotensial i forhold til innkj?p, forklarer hun.
Margreet Jansen Brovold er selv utdannet bioingeni?r, med hovedfag i bioteknologi. Hun serutfordringene ved ? finne gode sikkerhetsrutiner som ikke g?r p? bekostning av forskningen.
– Noen ganger opplever vi at det ? f?lge sikkerhetsrutinene gj?r forskningen nesten umulig.Da er det viktig det bevilges ressurser slik at gode systemer gj?r det mulig ? h?ndterekjemikalier p? en sikker m?te, avslutter hun.

Hvordan prioriterer din arbeidsplass dokumentasjon av kjemikalier? Ta kontakt med oss, vi delergjerne din historie!

ECOonline utvikler l?sninger som setter virksomheter i stand til ? forebygge skader p? mennesker og milj?. P? den m?ten bidrar vi til ? redde liv og ta vare p? milj?et. Kjemikalier tar ?rlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gj?r, i tillegg representerer kjemikalier ogs? en betydelig fare for milj?et.

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt ECOonline som sin leverand?r av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever h?y vekst, og er per i dag mer enn 60 engasjerte medarbeidere fordelt p? kontorer i T?nsberg, Oslo, Göteborg, Espoo (Finland) og Neuchâtel (Sveits).

Similar Posts