Motor

H?ster talenter via industrimaster

05-03-2014 12:42 FMC Technologies Siden 2006 har FMC Technologies samarbeidet med H?gskolen i Buskerud, n? H?gskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), om en mastergrad i Systems Engineering. Mastergraden er den eneste av sitt slag og studentene tilbringer kun halvparten av studiene p? skolebenken, resten av tiden er viet til relevant arbeidspraksis med femti prosent l?nn.

Per dags dato har FMC Technologies hatt 31 industrimasterstudenter i praksis og de fleste av dem har f?tt fast jobb i selskapet etter endt utdanning.
Mari Fuglseth Aakre, industrimasterkoordinator ved FMC Technologies, forteller hvorfor FMC Technologies var en av seks bedrifter som i 2006 ?nsket ? etablere masterstudiet i samarbeid med H?gskolen i Buskerud og Vestfold.
?Vi hadde og vil i fremtiden ha et stort behov for talentfulle og dyktige systemingeni?rer.?
?Ved ? opprette en mastergrad med b?de en utdanningsdel og en praksisdel fikk vi som selskap b?de muligheten til ? v?re med p? ? utvikle talenter, men ogs? muligheten til ? motta ny kunnskap som vi kan dra nytte av,? sier hun og understreker at en slik master ogs? kan v?re med p? ? korte ned tiden det tar ? utvikle seniorpersonell.
Slipper praksissjokket
Masterstudiet kan tas b?de p? heltid og deltid og g?r derfor over enten tre eller fire ?r. Det er lagt opp p? en fleksibel m?te og tar hensyn til at hver enkelt student har ulik bakgrunn, erfaring og interesseomr?de. Praksisen foreg?r ogs? deretter.
Aakre, forteller at for ferske studenter er studiet spesielt godt fordi de vil f? god erfaring som gj?r overgangen fra studier til fast jobb mye enklere.
?N?r studentene er ferdig utdannet har de allerede f?tt mye praksis igjennom masteren, de l?rer av erfarne ingeni?rer samtidig som de studerer,? sier hun.
?I tillegg f?r studentene mulighet til ? v?re i et milj? som kan v?re fremtidig arbeidsplass. De vet derfor hva de g?r til hvis de skulle ende opp hos oss,? legger hun til.
Passer ogs? for erfarne ingeni?rer
Kirsten Helle har tidligere tatt masteren i Systems Engineering, i dag er hun leder for systemingeni?rene p? FMC Technologies. Helle tok masteren over fire ?r og derfor som etterutdanning ved siden av en fast jobb som systemingeni?r. Hun er mest forn?yd med hvordan masteren var tilrettelagt.
?Kombinasjonen av jobb og studier gjorde at jeg kunne relatere kunnskapen fra studiene i problemstillinger som dukket opp p? jobben. Dette bidro til at jeg fikk ?kt forst?else for det jeg l?rte, jeg tror ogs? at det bidro til at jeg l?rte fortere,? sier hun.
P? sp?rsm?l om hva hun synes om masteren forteller Helle at hun er sv?rt forn?yd og at masteren dekket mange omr?der innen systems engineering. Hun sier ogs? at hun hadde muligheter for ? velge fag hun var spesielt interessert i, som for eksempel teknisk sikkerhet og p?litelighet. I tillegg synes hun det var veldig bra at studiet hadde eksterne forelesere fra Stevens University of Technology og at det var muligheter for utenlandsopphold.
Hvorfor master i Systems Engineering?
Du f?r relevant arbeidserfaring som en del av studiene
Du mottar l?nn i studietiden
Du f?r oppf?lging b?de fra industri og skole
Du har muligheter for ? ta deler av utdanningen i utlandet
Du kan b?de ta masteren p? heltid og deltid
Du har muligheter for ? f? bred kompetanse
Du l?rer av erfarne ingeni?rer
FMC Technologies er en verdensledende leverand?r av systemer og l?sninger til olje og gassproduksjon p? havbunnen. Dette inkluderer subsea tr?r, kontrollsystemer, manifolds, tie-in systemer osv. Bedriften best?r av omtrent 18.400 ansatte og har 30 produksjonsfasiliteter i 16 land. I samarbeid med v?re kunder utvikler vi teknologi for ? realisere oljefeltenes fulle potensiale. Vi har ogs? en egen kundest?tteavdeling som hjelper v?re kunder med ? utnytte sine oljefelt optimalt.
0100

A to już wiesz?  Bedret resultat for TAFJORD

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy