Emballasje

IKM Elektro tildelt betydelig kontrakt av Total E&P Norge AS

17-10-2014 10:57 IKM Gruppen IKM Elektro AS er tildelt en kontrakt for levering av teknisk infrastruktur til Totals nye operasjonssenter i Stavanger. Kontrakten har en verdi p? ca. 40 millioner kroner.

IKM Elektro AS er tildelt en kontrakt for levering av teknisk infrastruktur til Totals nye operasjonssenter i Stavanger. Kontrakten har en verdi p? ca. 40 millioner kroner.

Totals Onshore Operations Centre (OOC) er et nytt bygg i tilknytning til selskapets hovedkontor i Dusavik. Martin Linge-feltet som er under utbygging vil bli drevet fra det nye senteret. Total er det f?rste selskapet p? norsk sokkel som plasserer det sentrale kontrollrommet p? land, med personell og systemer som kontinuerlig f?lger driften ute p? installasjonene i Nordsj?en.

IKMs leveranser omfatter ulike typer teknisk infrastruktur og kabelinstallasjon. Blant leveransene inng?r et avansert lyssystem som skal bidra til ? sikre gode arbeidsforhold for personellet ved ? simulere d?gnrytmen og tilpasse belysningen deretter.

? Kontrakten vil, i tillegg til ? gi oss godt med arbeid frem mot sommeren neste ?r, ogs? kunne innbefatte fremtidig driftsst?tte og serviceoppdrag mot Total og OOC spesielt, sier salgsleder Christian Hafsahl.
? Vi er meget forn?yde. Etter seks m?neders intenst arbeid mot denne kontrakten, kan vi n? overlate stafettpinnen til v?r prosjektleder, Tove Bergsholm, som skal ha ansvaret videre for ? f? prosjektet vel i havn. Vi gleder oss til oppgaven, sier Hafsahl videre.
Bilde:
Administrerende direkt?r i Total E&P Norge AS, Isabelle Anne Clementine Gaildraud og CEO for IKM Gruppen, St?le Kyllingstad.

For mer informasjon: [email protected]
Om IKM Gruppen
IKM er en multidisiplin leverand?r til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsomr?de: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkj?p og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverand?r.
IKM Gruppen sysselsetter i dag 2900 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2014 p? 4,5 milliarder NOK.

Om IKM Elektro
IKM Elektro AS har r?tter 100 ?r tilbake, og har som bedrift opparbeidet seg en betydelig kunnskap innen elektrofaget.
V?r forretningside er ? v?re en total tjenesteyter for v?re kunder. Vi har dedikerte ressurser til alt fra utvikling til gjennomf?ring av prosjekter. Ytterligere Informasjon om v?re kjerneomr?der finnes under ?produkter og tjenester?.
V?rt verksted er sertifisert for ? kunne fremstille og vedlikeholde Ex utstyr. IKM Elektro AS er ogs? autorisert elektroinstallat?r. V?r stab med prosjektledere, ingeni?rer og fagarbeidere vil sikre deg som kunde, en komplett leveranse i alle ledd.

V?rt kontor og verksteder er plassert i Skvadronveien 24 Sola, og ligger sentralt til i forhold til flyplassen samt olje- og gassindustrien i Rogaland.
IKM Elektro AS er en norsk leverand?r av innovative l?sninger og tjenester til olje-, gass- og energisektoren med hovedvekt innen:
? Subsea teknologi og elektriske topside applikasjoner
? Servijenester og personell innen automasjon, elektro og instrument.
? Motor og vikletjenester
? Tilstandskontroll roterende maskiner
Gjennom m?lrettet arbeid over flere ?r, er vi i dag en ledende akt?r innen v?re kjerneomr?der.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy