maskiner

Ingen norsk mat med Frp-politikk

16-01-2013 06:00 Norges Bondelag Norges Bondelag er ikke i tvil. Det blir ikke norsk mat med FrPs foresl?tte landbrukspolitikk. Bonden m? betale for ? produsere mat.

Norges Bondelag har sett n?rmere p? hva Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett,
programforslag, merknader og forslag partiet har hatt i behandlingen av Landbruks- og matmeldinga og siste jordbruksoppgj?r for 2013 vil bety i praksis.
– Mange vil f? et negativt vederlag til arbeid og egenkapital, eller sagt med andre ord: Du m? betale for ? f? lov ? produserer mat. N?r Norges Bondelag har regnet p? konsekvensene f?r vi ERROR-varsel p? kalkulatoren, sier Nils T. Bj?rke, leder i Norges Bondelag.
Hovedeffektene av Fremskrittspartiet landbrukspolitikk vil v?re at det ikke vil v?re l?nnsomhet for b?nder i Norge, verken de som er store eller sm?, de som driver under de beste naturgitte forholdene eller mer marginale omr?der.
FrP foresl?r ? kutte st?tten til landbruket med 6645,5 mill. kroner. Det vil f? enorme konsekvenser for dagens landbruk.
– En kan vanskelig se at noen t?r satse under slike rammevilk?r, ei heller at banker og kredittinstitusjoner vil t?rre ? l?ne penger til de som m?tte vurdere ? investere. Noen b?nder vil klore seg fast ? holde ut i p?vente av bedre tider, men avskallingen fra landbruksn?ringa vil v?re enorm, sier Bj?rke.
FRPs forslag vil f? store negative f?lger for bosetting, kulturlandskap og produksjonsvolum.
– Dette vil f? konsekvenser for n?ringsmiddelindustrien i distriktene, b?de for den samvirkebasert og andre eierformer. Slakterier og meierier m? legges ned, og arbeidsplasser vil forsvinne. Vi har tidligere regnet ut at H?yres politikk vil gi alvorlige konsekvenser for norsk matproduksjon. Gjennomgangen av FrPs politikk gir klar melding om at et bl?bl?tt alternativ vil gj?re at norsk matproduksjon vil komme ytterligere d?rlig ut, sier Bj?rke.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy