olje

Joe Kaeser blir ny CEO i Siemens AG

Joe Kaeser (56) som har v?rt ?konomidirekt?r i Siemens AG siden 2006, har blitt
utpekt til ny konsernsjef i Siemens AG, med virkning fra 1. august 2013. En
ny ?konomidirekt?r vil bli utnevnt om kort tid. Den n?v?rende CEO Peter Löscher fratrer
sin stilling p? slutten av dagen i dag etter enstemmig samtykke fra styret i Siemens
AG. Disse endringene ble enstemmig godkjent av Representantskapet i Siemens AG p? et styrem?te i dag.

Om Siemens
Siemens AG er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 78 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 370.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2000 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.
Vedlagte filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy