KUKA har f?tt bestilling p? 360 medisinske roboter fra Siemens Healthcare

KUKA har f?tt en rammeavtale med Siemens Healthcare som underleverand?r i l?pet av ?rene 2013-2015 og skal levere 360 medisinske roboter. Bestillingen vil bli levert fra KUKA Laboratories GmbH.
Siemens Healthcare og KUKA har samarbeidet innen roboter p? det medisinske omr?det siden 2005.Robotene til KUKA er blitt benyttet i stadig st?rre grad med stor suksess innen b?de diagnostikk og terapi.
Der det skal utf?res arbeidsoppgaver med krav til meget stor n?yaktighet og uten toleranse den minste skjelving eller vibrasjon, har roboter en klar fordel, da kvaliteten p? bevegelsen forblir konsekvent og eksakt hele tiden.Robotene fra KUKA er del av et medisinsk angiografisystem (vaskul?r billedtagning). Den f?rer et r?ntgensystem (C-bue) rundt pasienten, noe som forbedrer fleksibiliteten i posisjoneringen vesentlig sammenliknet med tradisjonelle angiografisystemer. R?ntgenbilder utf?rt med en robotisert C-bue gir legene helt nye muligheter for m?ter ? ta bilder p?.
?Denne bestillingen betyr ytterligere en milep?l i det langsiktige og suksessfulle partnerskapet mellom KUKA og Siemens Healthcare og ?pner d?ren for andre prosjekter i framtiden?, sier dr. Till Reuter, CEO KUKA AG.

Om KUKA NORDIC AB, (KUKA Sveiseanlegg + Roboter)
KUKA i Norge er drevet gjennom KUKA Nordic AB som er et heleid datterselskap av KUKA Roboter GmbH i Augsburg, Tyskland som er blant verdens ledende leverand?rer av industrielle roboter. Dette selskapet er igjen medlem av KUKA Aktiengesellschaft. Kjernekompetanse er utvikling, produksjon og salg av industrielle roboter, styringer og programvare. Selskapet er markedsleder i Tyskland og Europa, og er nummer tre i verden. KUKA Robot Gruppen sysselsetter rundt 2750 mennesker over hele verden. I 2011 utgjorde salget 616,3 millioner Euro. 25 datterselskaper gir en tilstedev?relse i de store markedene i Europa, Amerika og Asia.

Authors

Related posts

Top