Kvalitet i boltforbindelsene gir trygghet i Subsea-sektoren – Nord-Lock er sammen med olje- og gassindustrien ogs? subsea.

Subsea er det raskest voksende segmentet innenfor den globale olje- og gassindustrien. Halvparten av feltene som unders?kes i ?yeblikket, er subsea-felt. Mens noe av olje- og gassindustrien flytter fokuset mot andre deler av verden, blir subsea-segmentet stadig viktigere for Norge. I dag leverer den norske subsea-industrien s? mye som 60 prosent av verdens subsea-installasjoner.
?Som den ledende leverand?ren av sikre og optimaliserte boltforbindelser til den norske olje- og gassindustrien merker vi godt den ?kende interessen for ? utvikle subsea-l?sninger, og vi arbeider med en rekke spennende prosjekter?, sier salgssjef Petter Viken i Nord-Lock A/S. Les mer om to av v?re tidligere prosjekter her: Plunging to new depths og Sea change.
?Milj?et p? havbunnen setter virkelig boltforbindelsene p? pr?ve, men etter flere ti?r med felterfaring vet vi at produktene v?re t?ler de t?ffe forholdene.? ?Vi vil at kundene skal ha den samme tilliten til produktene v?re subsea som on / offshore, og derfor var det viktig for oss ? f? de anerkjente godkjenningene fra ABS og DNV, og dessuten HISC-testing av DNV?, sier Gösta Rydin, Global Industry Manager, Oil & Gas i Nord-Lock-gruppen. Vi anbefales ogs? i en rekke beste praksis-dokumenter og h?ndb?ker innenfor sektoren.
?Subsea-installasjoner skal v?re nedsenket i flere ti?r. Hvis boltforbindelser l?sner, vil reparasjonene bli ekstremt dyre og vanskelige p? grunn av den vanskelige tilgangen nede p? store dyp, hvor alt m? gj?res med ROV, eller heves. I all utvikling og konstruksjon innenfor subsea-sektoren fokuseres det derfor mye p? ? forutse og forebygge problemer. Feil p? subsea-utstyr og resulterende driftsavbrudd kan medf?re enorme skader b?de ?konomisk, teknisk og ikke minst milj?messig?, sier Csaba Madru, Global Development Manager for Nord-Lock Performance Services.
Nord-Lock vil v?re tilgjengelig for ? diskutere optimalisering av boltforbindelser p? Subsea Valley sin konferanse og utstilling p? Fornebu Arena den 10. og 11. april. Dette er den viktigste norske m?teplassen for subsea-sektoren, bygget opp rundt en klynge av verdensledende subsea-selskaper som er lokalisert i omr?det fra Kongsberg til Oslo, i tillegg til Nord-Lock nevner vi Det Norske Veritas (DNV) Aker Solutions, FMC Technologies, Kongsberg Oil & Gas Technologies og mange andre.
Vil du vite mer om sikring av bolter? Bes?k oss p? Subsea Valley konferanse og utstilling p? Fornebu 10. og 11. april.

Billede: Fugro Subsea Technologies bruker Nord-Lock: Vibrasjoner fra fart?yet gjorde at bolteforbindelser p? et bevegelsesspjeld l?snet, og mannskapet hadde et problem med ? stramme de til p? grunn av h?yden. Etter ? ha sikret boltene med Nord-Lock har Fugro kunnet eliminere denne risikoen helt, slik at FCV3000 kan operere sikkert.
Nord-Lock-gruppen
?V?r misjon er ? beskytte menneskeliv og verdier ved ? sikre verdens mest krevende applikasjoner. Nord-Lock-gruppen ser frem til ? v?re din partner innen sikring av bolteforbindelser.?
Din p?litelige partner:
Nord-Lock-gruppen er en verdensleder innen boltsikringssystemer. V?r unike kombinasjon av innovative produkter og ekspertise gj?r at vi kan l?se de mest krevende utfordringer innen bolteforbindelser. V?re erfarne ingeni?rer og eksperter innenfor sikring av skruforbindelser kan hjelpe deg med alt fra kilel?sningsteknologi til Superbolt-tensioner for tilstramming, slik at du kan f? sikker og effektiv forbindelse.
Nord-Lock har flere ti?r bak seg med dokumentert suksess i store industrier som olje og gass, energi, transport og gruvedrift. Vi er stolte av ? kunne levere p?litelige l?sninger av h?y kvalitet som hjelper til i hverdagen for ingen?rer innenfor design, mont?rer og vedlikeholdspersonell, og sist men ikke minst selskapene med ? forbedre bunnlinjen sin.
Produksjonsekspertise:
Nord-Lock-gruppen har topp moderne produksjonsanlegg i Sverige, Sveits og Nord-Amerika. Vi er i stand til ? oppfylle kundenes behov raskt og med h?yeste kvalitet, siden vi vet at dette er viktig for kundene v?re.
Nord-Locks Production System inkluderer grundig intern testing og full sporbarhet. V?re produkter er blitt sertifisert av flere uavhengige institutter, inkludert AbP, ABS, DIBt, DNV og TÜV.
V?r globale kjede av tjenester:
Verkt?yene som er tilgjengelige gjennom Nord-Lock Performance Services, skaper verdi under gjennomf?ringen av et prosjekt og sikrer at l?sningene dine betaler seg mange ganger. Vi assisterer deg i designfasen med simuleringer og tester, dessuten hjelper vi deg med ? sikre vellykkede operasjoner over tid med st?tte p? stedet og fjernundervisning p? produkter.0000

Authors

Related posts

Top