Yrkesfiske

L?rlingene er fremtiden ? og fremtiden ser lys ut

07-06-2012 12:54 Veidekke ASA Vi har 178 l?rlinger i Veidekke i dag. I l?pet av den to?rige l?rlingtiden skal alle f? v?re med p? én samling med andre i samme situasjon. ?rets l?rlingsamling p? Oslo Kongressenter var givende for l?rlingene, de ansvarlige og meg personlig. Jeg setter stor pris p? ? f? m?te fremtiden p? denne m?ten, og vil samtidig gratulere Marius som ?rets l?rling og Alexander og H?kon med hederlig omtale.

Her er mange av l?rlingene i Veidekke som var p? ?rets l?rlingsamling i g?r.
Her er mange av l?rlingene i Veidekke som var p? ?rets l?rlingsamling i g?r.
Og jeg vil gjerne begynne med gratulasjonene. Marius Asklund fra Soknedal i S?r-Tr?ndelag ble valgt som ?rets l?rling, og etter ? ha h?rt begrunnelsen og lovordene fra faddere og folk rundt ham forst?r jeg godt at han er en verdig vinner. 19-?ringen har imponert alle rundt seg, b?de faglig og sosialt, og har bidratt p? en m?te som gir ham umiddelbar respekt.
Blant de andre nominerte fikk Alexander Nybrot og H?kon N?ss fra henholdsvis Bergen og Trondheim hederlig omtale p? samlingen. Det er fantastisk ? se at vi sammen klarer ? jobbe oss frem til gode resultater, og l?rlingene har bidratt stort til det.
Jeg holdt ogs? et innlegg p? samlingen om fremtidsutsiktene i Veidekke, og det er veldig relevant for l?rlingene v?re. Vi skal ansette mange i tiden fremover, og har behov for gode og initiativrike medarbeidere. De er det mange av blant l?rlingene v?re, og med den h?ye ordrereserven vi har, samt fremtidige prosjekter landet rundt, er n?dvendigheten absolutt til stede.
Det var ogs? viktig for meg ? fortelle litt mer om Veidekke-historien. Det er mange som er nye i Veidekke, og det er viktig ? forst? den unike historien vi har helt fra brosteinslegging via verdivalget vi gjorde da vi ikke ville jobbe for okkupasjonsmakten under krigen, til b?rsnoteringen i 1986 og frem til i dag hvor vi er en ledende entrepren?r i Skandinavia som har bidratt sterkt til ? sette bransjestandard for helse, arbeidsmilj? og sikkerhetsarbeid.
Jeg b?de h?per og tror l?rlingene i Veidekke trives godt. Det er inntrykket de selv gir, og det vises ogs? i arbeidsinnsatsen de legger ned hver eneste dag for ? bli enda bedre i det de gj?r. Det gj?r samtidig Veidekke enda bedre, og jeg ?nsker dere alle en riktig god sommer og en god fremtid. Forh?pentligvis vil jeg se mange av dere igjen.
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy