maskiner

LEAN-suksess for Nord-Lock

LEAN er mye mer enn et ledelsesverkt?y. Det var erfaringen i Nord-Lock i 2011, etter noen ?r med sm? prosjekter for ? effektivisere produksjonen. Selskapet bestemte seg for ? satse for fullt. En LEAN-leder ble leid inn og gitt i oppgave ? skape en bedriftskultur hvor personlig ansvar og kontinuerlig forbedring er en del av arbeidshverdagen til hver enkelt ansatt. De raske og sv?rt imponerende resultatene ? for alle de 32 n?kkelindikatorene ? har overrasket alle som har v?rt involvert i prosessen, b?de de ansatte i Nord-Lock, leverand?rene, eieren og de eksterne LEAN-coachene. ? Vanligvis ser vi ikke slike resultater f?r et selskap har arbeidet med LEAN i ti ?r eller mer, sier LEAN-coach Anna Godevärn i Produktionslyftet, som har veiledet Nord-Lock gjennom forvandlingen. Arbeidet har vakt oppmerksomhet ogs? ellers i Sverige. Nord-Lock er en av de fem finalistene som kjemper om ? vinne den svenske Lean-prisen for 2012.
? Som LEAN-r?dgiver kan du identifisere de verste tilfellene av ressurssl?sing nesten fra dag én, sier Erik Jonsson, LEAN-leder ved Nord-Lock og en av hovedtalerne p? lean-seminarene under MAX (Manufacturing & Automation Expo) i Stockholm. Men det er ikke f?r du h?rer medarbeiderne i produksjonen, i de tekniske avdelingene og i ledelsen snakke om ressurssl?sing og forbedringer at du vet at du har lykkes. For at LEAN skal fungere, m? alle engasjere seg.
P? bare ett ?r har de 110 medarbeiderne p? fabrikken i Mattmar i Jemtland foresl?tt hele 900 tiltak for ? forbedre m?ten de arbeider p?. S? langt har selskapet innf?rt omtrent 550 av disse. ? Som ansatt er det virkelig givende ? oppleve at du har s? mye innflytelse p? arbeidsprosessen, sier Jonas Panther, som er operat?r p? produksjonslinjen for liming og er koordinator for forbedringsarbeidet p? sitt team. Nord-Lock har ikke gitt individuelle p?skj?nnelser for det beste forbedringsarbeidet. I stedet har de sett det som en grunn til ? feire for hele fabrikken hver gang en avdeling har n?dd sine spesifikke m?l. P? denne m?ten har Nord-Lock klart ? skape en virkelig god lag?nd rundt endringsprosessen. ? S? langt har LEAN-omstillingen krevd en dag med oppl?ring hver uke i et halvt ?r for 25 % av personalet, og dessuten utgifter til en LEAN-leder og -koordinator. ? Men alle tall tyder p? at investeringen vil gi avkastning i lang tid fremover, sier produksjonssjef Anders Jönsson.
Smidig samarbeid med leverand?rene er n?kkelen til en vellykket LEAN-omstilling. Det ble bestemt at prosessen skulle gjennomf?res i tett samarbeid med spesialst?lleverand?ren Duroc, som er en av Nord-Locks viktigste partnere. ? I begynnelsen av 2011 hadde vi mer lagerareal enn produksjonsareal, sier Leif Petersen, teamleder for verkt?yavdelingen. Innkj?pssjef Victor Stjernefeldt bekrefter dette. ? Men n? har vi utarbeidet en l?sning med fleksible leveranser og mindre partier. Dette har forenklet leveringslogistikken betydelig og gikk oss mer plass til ? utvide produksjonen. N?r vi snakker med leverand?rene, har vi alltid LEAN i bakhodet. M?let er ? f? til lignende, fleksible avtaler med alle leverand?rene.
I selve produksjonen har Nord-Lock flyttet om p? maskinene for ? forkorte produksjonstiden og gj?re prosessen mer transparent. ? Der vi f?r hadde en transportavstand p? 10 000 kilometer i ?ret bare for ? flytte skiver mellom de forskjellige trinnene i overflatebehandlingsprosessen, arbeider vi n? ved en gjennomtenkt produksjonslinje, sier produksjonssjef Daniel Eriksson. For kunden inneb?rer den nye LEAN-kulturen f?rst og fremst at leveringstiden er blitt betydelig kortere.
Selv om Nord-Lock allerede i det f?rste ?ret av LEAN-prosessen har overg?tt alles forventninger, mener Jonsson det fortsatt gjenst?r massevis med arbeid. ? Om tre ?r vil vi ha en virkelig transparent flyt i hele produksjonssystemet, ja, i administrasjonen ogs?. Vi vil dessuten ha styrket samarbeidet i forsyningskjeden b?de i forhold til leverand?rer og kunder for ? utvide LEAN-prosessene s? langt som mulig.?

Les mere om Swedish LEAN award her.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Flaggskipet Nordic Prestige   #LG   #Nordic Technical Manager   #SP