Energi

Lederne bryter sokkeloppgj?ret med Norsk olje og gass ? Riksmekleren neste

Pensjon, som det ble streiket p? i 2012, er ogs? sv?rt viktig for yngre arbeidstakere som vil f? sin fremtidige pensjon forringet. Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke sier i en kommentar at pensjonskampen prioriteres h?yt p? vegne av medlemmene.
– En slik ?kning av pensjonsalderen er vi redd kan smitte over til andre selskaper, og vi er misforn?yde med at pensjonen for sliterne blir ytterligere forringet. Flere av selskapene p? sokkelen er i ferd med ? heve pensjonsalderen, noe som er sv?rt overraskende og helt umulig for oss ? akseptere, sier Brekke.
– For Lederne er det viktig ? ivareta de arbeidstakerne som av helsemessige ?rsaker ikke klarer ? st? til pensjonsalderen. Derfor er det etter v?r mening n?dvendig med en fleksibel pensjonsalder.
– Lederne er forberedt p? ? bruke alle lovlige virkemidler p? vegne av v?re medlemmer, og ser frem til behandlingen hos Riksmekleren.
Et eventuelt streikeuttak og omfang av plassoppsigelser vil bli klart i l?pet av de n?rmeste dagene. Industri Energi har akseptert tilbudet fra Norsk olje og gass. SAFE gikk ogs? til brudd. Mer informasjon vil komme p? www.lederne.no.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.1060

Similar Posts