Anbud

Lederne: – Leif Sande og LO-forbundet Industri Energi m? tas med en stor klype salt

Gjennom flere artikler i media og p? egne websider har forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi (IE) brukt mye energi p? grove karakteristikker av Ledernes medlemmer og organisasjonens rolle i ?rets sokkeloppgj?r.
– Jeg tar sterk avstand fra det spillet Leif Sande n? bedriver. ? heller bruke energien p? ? forklare sine egne medlemmer hva hans pensjonskrav faktisk ville bety, er tydeligvis underordnet. Med sine karakteristikker som skyter i hytt og v?r legger han seg p? et s? lavt niv? at det blir vanskelig ? ta seri?st, svarer Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.
– Det Sande og IE blant annet ikke sier er at deres pensjonskrav ville medf?rt ?kt skatt for alle, mens mange, trolig de fleste, aldri ville f?tt noe tilbake. De som kunne f?tt noe fra IEs pensjonsordning ville ikke p? forh?nd visst hvor mye det ble, forteller Brekke.

Han understreker at Lederne aldri inngikk noe formelt samarbeid med Industri Energi i ?rets sokkeloppgj?r og at Lederne ikke p? noe tidspunkt forlot sitt opprinnelige pensjonskrav med tariffestet rett til avgang fra 62 ?r (her finner du Ledernes opprinnelige krav).

– Sandes overreaksjon har lite med saken ? gj?re, men desto mer med at han har behov for ? flytte fokus vekk fra konsekvensene av sitt eget pensjonsforslag. En slik strategi er sjelden lur i det lange l?p, men jeg h?per og tror de fleste gjennomskuer dette og tar det han sier med en stor klype salt, sier Ledernes forbundsleder.

– Taler mot bedre vitende
Av Sandes mange uttalelser reagerer Brekke s?rlig p? de ufine karakteristikkene av Ledernes medlemmer n?r han blant annet sier at han ?ikke forst?r at Ledernes medlemmer gidder ? kaste bort penger p? organisasjonen?.

– Jeg vil holde meg for god til ? komme med karakteristikker av andre forbunds medlemmer, kun konstatere at han taler mot bedre vitende n?r han blant annet tar ?ren for 2-4-ordningen. De som kjenner historien vet at den ordningen ikke hadde sett slik ut om det ikke var for nettopp Lederne. Her feilinformerte IE blant annet totalt om de ?konomiske konsekvensene. Jeg kan ogs? nevne Ledernes ?relange kamp for ?kt skift- og konferansetillegg som er godt kjent. Sande bruker skitne triks for ? sverte en annen arbeidstakerorganisasjon, og det er direkte ufint.

– Lemfeldig omgang med fakta om Riksl?nnsnemnda
Brekke sier all historikk i Riksl?nnsnemnda peker i fav?r arbeidsgiverne, og avviser kontant Sandes insinuasjon om at Lederne har skylden for resultatet.

– IEs forbundsleder utviser en lemfeldig omgang med fakta n?r han siterer fra nemndas avvisning av deres pensjonskrav og mener det ?beviser? Ledernes skyld. Alle, b?de arbeidstakernes og arbeidsgivernes representanter, var inneforst?tt med at vi i sluttfasen ikke stod bak deres pensjonskrav, sier Brekke, og viser til side 37 i nemndas kjennelse i saken mot IE.

Her st?r nemlig hele begrunnelsen for at de ikke fikk medhold i ? lage en fondsordning for pensjoner:

Riksl?nnsnemndas flertall ? de n?ytrale medlemmene og Bekkeheien ? finner det klart at en endring av form?l for ytelser er i strid med forutsetningene for hele ordningen.

Forslaget vil ogs? bryte med forutsetningene for den nye pensjonsreformen. Det p?g?r for tiden et stort og komplisert arbeid i offentlig regi (Selvig-utvalget) om fremtidige rammebetingelser for tjenestepensjon tilpasset det nye pensjonssystemet.

Under den muntlige forhandlingen i Riksl?nnsnemnda har arbeidstakerorganisasjonene blitt forespurt om vilk?r etc. som de har tenkt seg i tilknytning til en eventuell disponering av OSO-fondet ? uten at det synes noen avklaring vedr?rende dette.

Flertallet ser det slik at Riksl?nnsnemnda ikke er rette instans for ? endre det klart definerte form?let med OSO-ordningen.

Slik saken er presentert for nemnda, synes det som om man st?r overfor et fors?k p? omg?elser av den nye pensjonsreformen.

Det m? v?re klart at partene i arbeidslivet ikke kan legge f?ringer eller endre forutsetingene for pensjonsforliket. En im?tekommelse av det aktuelle krav om endring av vilk?rene i et fond ?remerket for tap av helsesertifikat, vil i realiteten kunne sidestilles med en tariffestet pensjon og blir s?ledes bare en annen m?te ? finansiere pensjon p?.

En innfrielse av kravene fra IE og SAFE vil kunne stimulere til avgang i strid med det som pensjonsforliket legger opp til, nemlig at det skal l?nne seg ? st? i arbeid lengre.

Etter dette tas kravet ikke til f?lge.

– Dette viser at resultatet ikke hadde blitt annerledes om Lederne hadde gjort som Sande ba om, sier Ledernes forbundsleder.

Tjener ikke saken
– Vi er skuffet, men ikke s?rlig overrasket over Leif Sandes voldsomme spr?kbruk. Den tjener ikke saken, som er pensjonen til de ansatte p? sokkelen. Det er der vi m? ha fokus, ikke p? ? kaste dritt mot hverandre. Akkurat n? er jeg sv?rt glad for at vi aldri gikk inn i et formelt samarbeid IE, avslutter Brekke.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000

Similar Posts