Motor

Lederne trekker seg fra sikkerhetssamarbeid offshore: ? Vil ikke lenger v?re gissel og arbeidstakeralibi

Organisasjonen Lederne har med umiddelbar virkning og sammen med Industri Energi (LO), SAFE (YS) og Fellesforbundet (LO) trukket seg fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass? nettverk for sikkerhets- og beredskapsoppl?ring (NSOB). ? En samlet arbeidstakerside blir ignorert i NSOB, heter det i brevet fra organisasjonene.

Begrunnelsen er den kraftige og ensidige svekkelsen av sikkerhets- og beredskapssoppl?ringen for offshoreansatte som Norsk olje og gass og Statoil legger opp til (se linkene). Reaksjonen er formidlet i brev til NSOB og Norsk olje og gass med kopi til Petroleumstilsynet.
– Kraftig tilbakeskritt
Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke ser p? prosessen bak svekkelsen som et kraftig tilbakeskritt for sikkerhetssamarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere p? sokkelen. Konsekvensen kan bli en forringelse av sikkerheten i Nordsj?en.
– Situasjonen er n? s? uholdbar at vi ikke ser annen utvei enn ? trekke oss ut av NSOB. ? sitte der som gissel og alibi for noe vi ikke kan p?virke er uaktuelt. Da bruker vi heller kreftene overfor politiske myndigheter, sier han i en kommentar.
Den reduserte sikkerhetsoppl?ringen rammer blant annet trening og oppl?ring i blant annet brannslukking, evakuering, livredning, redningsmidler og sikkerhetskurs. Dette endres ensidig fra arbeidsgiverne.
– Ikke sitt sikkerhetsansvar bevisst
I brevet bes det om at Petroleumstilsynet tar tilbake styringen med sikkerhets- og beredskapsoppl?ringen offshore.
– Det er ?penbart at industrien ikke er sitt ansvar bevisst i dette arbeidet, heter det i brevet.
Endringene i Norsk olje og gass ble besluttet like f?r jul. Fristen p? h?ringene, der alle arbeidstakerorganisasjonene uttrykte sin skepsis og motstand, var henholdsvis 11. og 13. desember 2013. Godkjenningsrunden og beslutningen innad i Norsk olje og gass har dermed tatt sv?rt kort tid.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000

Similar Posts