Yrkesfiske

Lederskifte i Veidekke Industri

22-02-2012 12:55 Veidekke ASA Det ble i dag offentliggjort at ?yvind Moen overtar som leder av Veidekke Industri etter Per Johan Plünnecke som g?r av med pensjon. Dato for overtakelse er 1. juli i ?r.

Ny leder av Veidekke Industri fra 1. juli 2012 ?yvind Moen
?yvind er i dag leder av Veidekkes virksomhet innen drift og vedlikehold av vei, og en av hans distriktsledere, Per Tajet, g?r inn som ny leder av dette virksomhetsomr?det fra 1. mars.
– Jeg er meget tilfreds med at vi kan erstatte Per Johan ved et internt opprykk, og jeg f?ler meg trygg p? at vi med ?yvind f?r en god leder, sier konserndirekt?r Per-Ingemar Persson som har konsernansvaret for Veidekke Industri, Hoffmann AS og Veidekke Entreprenad AB.
?yvind Moen har v?rt i Veidekke siden 2001 og har utover ? v?re ansvarlig for drift og veivedlikehold en allsidig bakgrunn fra arbeid med strategi og forbedringsprosesser, som anleggsleder ved bygging av asfaltkjerneprosjekter og prosjektledelse med fokus p? FoU. ?yvind er sivilingeni?r kjemiteknikk fra NTNU.
Med seg som n?r st?ttespiller har ?yvind valgt Ole Arnfinn Opsahl, mange?rig leder i Veidekke. Fra dags dato og frem til 1. juli skal den endelige organiseringen av morgendagens Veidekke Industri formes.
Bilde ?yvind Moen.
For mer informasjon kontakt:
Konserndirekt?r Per-Ingemar Persson, tlf. +46 46 19 94 02 /+46 705 144240
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy