maskiner

Lerum og Veidekke skal utvikle fabrikk og bustadar saman

18-02-2013 09:31 Veidekke ASA Lerum og Veidekke har inng?tt ein avtale om saman ? utvikle Lerum sine eigedommar i Sogndal og p? Kaupanger. Lerum ?nskjer ? bygge ut anlegget p? Kaupanger og samle produksjonen der. Dersom dette let seg gjere, vil fabrikken i Sogndal bli erstatta med bustadar. Det er Veidekke si avdeling i Sogndal som skal st? for bygginga.

Lerum og Veidekke har inng?tt ein avtale om saman ? utvikle Lerum sine eigedommar i Sogndal og p? Kaupanger. Lerum ?nskjer ? bygge ut anlegget p? Kaupanger og samle produksjonen der. Dersom dette let seg gjere, vil fabrikken i Sogndal bli erstatta med bustadar. Det er Veidekke si avdeling i Sogndal som skal st? for bygginga.
– Vi har hatt eit ?nskje om ? samlokalisere all v?r produksjon i lengre tid, men det er f?rst no n?r vi har f?tt med oss Veidekke, at vi ser at dette kan bli ein realitet. Det er viktig for Lerum og v?r konkurransekraft at vi klarar ? samle all aktivitet p? ein stad. Men ein f?resetnad for satsinga v?r er at oppgraderinga av fabrikken p? Kaupanger og flyttinga av administrasjon og syltet?yproduksjonen vert finansiert ved sal av fabrikktomta i Sogndal til Veidekke, seier administrerande direkt?r Trine Lerum Hjellhaug i Lerum.
Dei neste m?nadane skal partane samarbeide tett for ? komme fram til eit endeleg beslutnings­grunnlag. I denne perioden skal det utarbeidast l?ysingar p? tekniske og ?konomiske utfordringar b?de p? Kaupanger og i Sogndal.
Mange omsyn skal takast, for eksempel til naboar og eksisterande busetnad, og til planane om fjordstien i det aktuelle omr?det i Sogndal. I tillegg skal prosjektet tilpassast utviklinga av Sogndal som regionssenter.
– Vi ser fram til ? samarbeide med Lerum igjen. Dette er eit utfordrande prosjekt der vi jobbar for at fabrikken p? Kaupanger blir rusta opp og at vi riv den gamle fabrikken p? kaia i Sogndal. Det er Veidekke si eigedomsverksemd som skal kj?pe tomta og st? for utviklinga av det som skal bli moderne og attraktive bustadar ved fjorden i Sogndal sentrum, seier distriktsleiar Rune Karlsen i Veidekke Sogndal.
Prosjektet har ogs? en egen nettside: www.lerumfjora.no
For meir informasjon kontakt:
Distriktsleiar Rune Karlsen i Veidekke Entrepren?r, tlf 97 06 52 43, [email protected]
Prosjektleiar Ragnhild Forslund i Veidekke Eiendom, tlf 90 78 17 86, [email protected]
Adm. dir. Trine Lerum Hjellhaug i Lerum Fabrikker AS, tlf 97 54 50 91, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

A to już wiesz?  Storoppdrag til Veidekke p? Sartor Storsenter

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy