Energi

Lindab lanserer n? appen Vent Tools

Lindab g?r et skritt lenger for ? forenkle byggingen og lanserer n? Lindab Vent Tools, en app som gir deg tilgang til mange av Lindabs praktiske utregningsverkt?y og som gj?r det
enkelt ? foreta utregningene direkte p? telefonen, uansett hvor du er.
Appen inneholder kanalkalkulatorer for beregning av luftmengde, hastighet, trykkfall og diameter p? ventilasjonskanaler, beregning av m?lene p? et slag med sirkul?re bend, senterforskyvning med bruk av T-r?r og bend, beregning av varmekapasitet i forhold til luftmengde og temperaturdifferanse, beregning av lengde og overflate p? isolasjon samt beregning av takvinkel i forbindelse med takgjennomf?ringer.
– Vi lanserer dette som et praktisk og effektivt verkt?y for ventilasjonsbransjen, sier Robin Kristiansen, produktansvarlig for ventilasjon.
– Denne appen kan benyttes av b?de prosjektledere, montasjebaser, mont?rer og konsulenter. Konsulenter og prosjektledere kan dimensjonere kanalnettet ut fra trykkfall eller hastighet, samt regne ut varmekapasitet ut fra luftmengde og temperatur. Montasjebasen kan regne ut hvor mye isolasjon som g?r med slik at man enkelt kan bestille inn riktig mengde. Mont?ren kan beregne lengde p? kanaler til slag og forgreininger, slik at montasjen g?r raskere og blir riktig p? f?rste fors?k.
Lindab Vent Tools er tilgjengelig p? App Store og Google Play.

Lindab er et internasjonalt konsern som utvikler, produserer, markedsf?rer og distribuerer produkter og systeml?sninger for forenklet bygging og for et bedre innend?rs klima.
Virksomheten jobber innenfor tre produktomr?der; Ventilasjon, byggkomponenter og byggsystemer. Produktene kjennetegnes av h?y kvalitet, enkel montering, energieffektivitet, milj?hensyn og at de leveres med en h?y servicegrad. Alt i alt gir dette ?kt verdiskapning for v?re kunder.

Konsernet omsatte for 6 523 MSEK i 2013, og er etablert i 32 land med ca 4400 ansatte. Hovedmarkedet er yrkesbygg, som st?r for 80 % av omsetningen, mens boligbygg st?r for 20 % av omsetningen. I 2013 utgjorde det Nordiske markedet 46 %, CEE/CIS (Sentral- og ?st Europa) 24 %, Vest Europa 27 % og ?vrige markeder stod for 3 % av den totale omsetningen.

Aksjen er notert p? Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under ticker symbol LIAB.
For mer informasjon se www.lindab.no eller www.lindabgroup.com0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy