Liten nedgang for lakseeksporten

Norge eksporterte laks for 4 milliarder kroner i oktober. Det er en reduksjon p? 130 millioner kroner, eller tre prosent, sammenlignet med samme m?ned i fjor. I oktober er det f?rste gang p? to ?r at eksportverdien av norsk laks viser en liten nedgang. Hittil i ?r er det eksportert laks for 35,8 milliarder kroner. Det er 4,5 milliarder kroner, eller 14 prosent, mer enn for samme tid i fjor, viser tall fra Norges sj?matr?d.
– ?rsaken til reduksjon i eksportverdien i oktober er en kombinasjon av noe lavere pris og volum. Til tross for importforbudet fra Russland er ettersp?rselen etter norsk laks sv?rt god, og EU tar unna en st?rre andel, sier Paul T. Aandahl, bransjesjef for laks & ?rret i Norges sj?matr?d.Det ble eksportert 101 400 tonn laks i oktober m?ned m?lt i produktvekt. Dette er en reduksjon p? 1,6 prosent sammenlignet med oktober m?ned i fjor.

Eksportvolumet hittil i ?r, m?lt i produktvekt, er 7 prosent h?yere sammenlignet med fjor?ret, til 824 000 tonn.

Noe lavere laksepris
Eksportprisen for fersk, hel laks var i oktober p? 35,82 kroner per kilo. Dette er 5 prosent lavere enn for samme m?ned i fjor. Lakseprisen i oktober var dr?ye 2 prosent h?yere enn gjennomsnittsprisen i september.

Sterk vekst til EU etter importforbudet fra Russland
Det ble eksportert norsk laks til EU for n?r 2,9 milliarder kroner i oktober. Dette tilsvarer en ?kning p? 9 prosent fra samme m?ned i fjor. Dette skyldes at EU har ?kt sin andel av den norske eksporten av laks fra 66 prosent i oktober i fjor til 76 prosent i oktober i ?r. En del av denne vridningen til markeder i EU skyldes importforbudet fra Russland. Eksportert volum, m?lt i produktvekt, var p? 77 000 tonn, som tilsvarer en ?kning p? 13 prosent. Polen og Frankrike var de st?rste kj?perne av norsk laks i oktober.
Eksporten til ?st-Europa redusert
Eksporten av laks til ?st-Europa, m?lt i verdi, var i oktober p? 136 millioner kroner. Dette er en nedgang p? 78 prosent, sammenlignet med oktober m?ned i 2013. Volumet er samtidig redusert med 74 prosent, til totalt 4400 tonn. ?rsaken til tilbakegangen er i hovedsak knyttet til den russiske importstoppen og redusert tilf?rsel til det ukrainske markedet.
?kning til Asia og USA
Det ble eksportert laks til Asia for 622 millioner kroner i oktober. Det er en ?kning p? 11 prosent, sammenlignet med samme m?ned i fjor. Veksten drives av en volum?kning p? 1300 tonn, tilsvarende 10 prosent fra samme m?ned i fjor.
Det ble eksportert laks til USA for 210 millioner kroner i oktober. Det er en ?kning p? 9 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Eksportert mengde i oktober var totalt 3200 tonn, m?lt i produktvekt.

Liten nedgang i eksportverdien for ?rret
Det ble eksportert ?rret for 251 millioner kroner i oktober. Det er en nedgang p? 7 millioner kroner eller 3 prosent fra oktober i fjor. Eksportert volum, m?lt i produktvekt, var p? 5960 tonn som er omtrent p? samme niv? som fjor?ret. Hittil i ?r er det eksportert ?rret for 2 millarder kroner. Det er en ?kning p? 128 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

0000

Authors

Related posts

Top