Energi

– L?ftebrudd fra arbeidsministeren

P? organisasjonen Ledernes vekst- og attf?ringskonferanse i 2012 sa n?v?rende arbeidsminister Robert Eriksson (FrP), da leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité, at det var n?dvendig med en stortingsmelding fra Brofossutvalgets arbeid. N? har han snudd 180 grader, og vil hastebehandle et forslag om ? anbudsutsette attf?ringstiltak for s?rlig s?rbare grupper.
? Dette er et sv?rt skuffende l?ftebrudd fra statsr?dens side. Om forslaget g?r gjennom uten en skikkelig behandling gjennom en stortingsmelding vil det gi irreversible endringer av et kritisk tilbud for en s?rbar gruppe, sier Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke i en kommentar.
Sammen med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) skrev han 24. mars et brev med ?nske om ? m?te statsr?den. Dette brevet har verken Lederne eller FLT f?tt svar p? enda.
– Brukerne vil tape
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil alts? anbudsutsette samtlige attf?ringstiltak for sykmeldte, arbeidss?kende og personer med nedsatt arbeidsevne. Forslaget er un?dvendig dersom m?let er at flere ideelle akt?rer skal slippe til.
– Konkurranseutsetting finnes allerede i dag i vekst- og attf?ringsbransjen. Problemet er anbudsutsettingen, som da trolig m? gjennomf?res i hele E?S-omr?det. I dag konkurrerer mange attf?ringsbedrifter om tilbud til brukere. Brukerne i denne bransjen, som er de mest s?rbare i arbeidslivet, vil tape p? at utbyttefokuset ?ker. Bedriftene i denne bransjen har i dag ikke mulighet til ? ta ut utbytte, men fokuserer p? ? skape best mulige tilbud for pengene, sier Brekke.
– Vil ramme de aller svakeste
Han mener det er spesielt at statsr?den ikke g?r for en helhetlig stortingsmelding der alle forskningsrapporter og juridiske betraktninger blir belyst, s?rlig siden han som opposisjonspolitiker argumenterte tydelig mot anbud i denne sektoren.
– Med den typen behandling han legger opp til n? blir saken loset inn bakd?ren gjennom en enkel forskriftsendring og ikke en helhetlig stortingsmelding der alle argumenter og konsekvenser blir vurdert. Dette er gambling med kompetansen i sektoren. Jeg frykter at de gruppene som kommersielle akt?rer vil henvende seg til er de brukerne som kun trenger litt hjelp for ? komme i jobb, ikke de med st?rst utfordringer som psykiske problemer, rus eller funksjonshemninger, sier Brekke.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Banan Pr   #Nye Safari   #Torill Emblem Nysted