olje

L?se bolter gir u?nskede hendelser hver tredje uke p? norsk sokkel

Hver tredje uke oppst?r en u?nsket hendelse ved at en gjenstand faller ned ved en olje- eller gassinstallasjon p? norsk sokkel, der ?rsaken er fordi én bolt har l?snet. Det kommer fram etter en gjennomgang av 3.300 u?nskede hendelser registrert p? oljefakta.no.
Det er selskapet Nord-Lock som har gjennomf?rt en gjennomgang av samtlige u?nskede hendelser registrert p? oljefakta.no i perioden fra august 2008 til mai 2013.

Overrasket
Petter Viken i Nord-Lock er overrasket over funnet.
? Jeg m? innr?mme at det overrasker meg. Det er en kjent sak for de fleste i bransjen at gjenstander fra tid til annen faller ned, men jeg visste ikke at problemet med bolter som l?sner var s? utbredt. Det er spesielt overraskende med tanke p? de omfattende sikkerhetsrutinene bransjen har n?r det gjelder inspeksjon og ettertrekking av bolteforbindelser, og hvor mye ressurser som brukes p? dette arbeidet, sier han.
Sikkerhetsproblem
Som klassefiseringsselskap krever blant andre Det Norske Veritas at 25 % av alle bolteforbindelser p? en olje- eller gassinstallasjon skal etterstrammes hvert ?r. Nord-Lock mener problemet med fallende gjenstander utgj?r et sikkerhetsproblem, og at bransjen b?r tenke nytt rundt sikring av bolteforbindelser i fremtiden.
? Olje- og gassbransjen er en innovativ bransje i kontinuerlig utvikling, og vi vet at b?de oljeselskaper, operat?rer og leverand?rer er sv?rt opptatt av sikkerhet. Statistikken viser imidlertid at metodene til bruk for boltesikring har ikke holdt f?lge med resten av utviklingen. Bransjen har mye ? hente p? ? sikre bolteforbindelsene bedre, sier Viken.
L?sning sikrer bolter
Nord-Lock har lenge v?rt p? markedet med en l?sning som sikrer bolter mot ? l?sne. L?seskivene fra Nord-Lock er markedets eneste system for boltsikring som er sertifisert av b?de DNV og ABS.
? Nord-Lock l?seskiver sikrer bolter mot ? l?sne. Skruen blir selvl?sende ved hjelp av en kilel?sing. Det betyr i praksis at bolten ikke kan l?sne selv om den utsettes for vibrasjoner og dynamiske belastninger. Dette kan bidra til ? trygge liv, sikre drift og spare store ressurser innen vedlikehold, sier Viken.
Bedre sikkerhet, mindre kostnader
Nord-Locks l?sning vil kunne ?ke sikkerheten ved installasjonene, og samtidig spare bransjen for store vedlikeholdskostnader.
Nord-Lock jobber opp mot Det Norske Veritas for ? f? aksept for l?sninger som vil fjerne kravet om etterstramming av 25% av bolteforbindelsene hvert ?r. Dette er forutsatt at man benytter sertifiserte bolter og muttrer, Nord-Lock sin boltesikring, og montering foretas av en person med gjennomf?rt oppl?ring.
I stedet vil man stille krav om inspeksjon hvert femte ?r. Det vil redusere vedlikeholdskostnadene dramatisk, og man vil ogs? unng? kostbare stans i produksjonen i forbindelse med vedlikehold og u?nskede hendelser, avslutter Viken.
Bildetekst: L?seskivene fra Nord-Lock er markedets eneste system for boltsikring som er sertifisert av b?de DNV og ABS

Nord-Lock-gruppen
?V?r misjon er ? beskytte menneskeliv og verdier ved ? sikre verdens mest krevende applikasjoner. Nord-Lock-gruppen ser frem til ? v?re din partner innen sikring av bolteforbindelser.?
Din p?litelige partner:
Nord-Lock-gruppen er en verdensleder innen boltsikringssystemer. V?r unike kombinasjon av innovative produkter og ekspertise gj?r at vi kan l?se de mest krevende utfordringer innen bolteforbindelser. V?re erfarne ingeni?rer og eksperter innenfor sikring av skruforbindelser kan hjelpe deg med alt fra kilel?sningsteknologi til Superbolt-tensioner for tilstramming, slik at du kan f? sikker og effektiv forbindelse.
Nord-Lock har flere ti?r bak seg med dokumentert suksess i store industrier som olje og gass, energi, transport og gruvedrift. Vi er stolte av ? kunne levere p?litelige l?sninger av h?y kvalitet som hjelper til i hverdagen for ingen?rer innenfor design, mont?rer og vedlikeholdspersonell, og sist men ikke minst selskapene med ? forbedre bunnlinjen sin.
Produksjonsekspertise:
Nord-Lock-gruppen har topp moderne produksjonsanlegg i Sverige, Sveits og Nord-Amerika. Vi er i stand til ? oppfylle kundenes behov raskt og med h?yeste kvalitet, siden vi vet at dette er viktig for kundene v?re.
Nord-Locks Production System inkluderer grundig intern testing og full sporbarhet. V?re produkter er blitt sertifisert av flere uavhengige institutter, inkludert AbP, ABS, DIBt, DNV og TÜV.
V?r globale kjede av tjenester:
Verkt?yene som er tilgjengelige gjennom Nord-Lock Performance Services, skaper verdi under gjennomf?ringen av et prosjekt og sikrer at l?sningene dine betaler seg mange ganger. Vi assisterer deg i designfasen med simuleringer og tester, dessuten hjelper vi deg med ? sikre vellykkede operasjoner over tid med st?tte p? stedet og fjernundervisning p? produkter.0000

Similar Posts