Milliardkontrakt til Infratek

Infratek er tildelt kontrakt med Fortum Distribution med en estimert verdi p? 1,5 milliarder svenske kroner. Dette er den st?rste kontrakten Infratek noen gang har inng?tt.
Kontrakten gjelder prosjektleveranser, beredskap, drift og vedlikehold p? lokal- og regionalnettet i Sverige.

Avtaleperioden er tre ?r, med oppstart fra 1. januar 2013. Infratek estimerer den ?rlige verdien til ca. 500 millioner svenske kroner i ?ret. I tillegg inneholder kontrakten en opsjon p? 1 + 1 ?r, som gj?r at kontraktsverdien dermed kan komme opp i 2,5 milliarder over fem ?r.

– Fortum er en av Infrateks viktigste kunder. Denne kontrakten gir Infratek et godt fundament i ?rene som kommer, og vi er sv?rt glad for tillitten vi har f?tt som den mest sentrale leverand?ren for dem, sier konsernsjef Bj?rn Frogner.

Avtalen medf?rer noen endringer i geografiske ansvarsomr?der for Infratek. Innen lokalnett og regionalnettet er konsernet tildelt ansvaret som hovedentrepren?r i Stockholm, Stor-Stockholm og p? den svenske vestkysten.

– Dette er i tr?d med Infrateks strategiske posisjonering i befolkningstette omr?der i Norden. I tillegg er Infratek innstilt som prosjektleverand?r i samtlige geografiske omr?der innen b?de lokalnettet og regionalnettet, sier Frogner.

For utfyllende informasjon, kontakt:

Bj?rn Frogner, konsernsjef tlf. +47 913 79 505
Alf Engqvist, konserndirekt?r Sentral Infrastruktur tlf. +46 705 38 5405
Lars Bangen , konserndirekt?r Lokal Infrastruktur tlf. +47 907 81 223
Espen Mathisen, informasjonssjef tlf. +47 950 44 789
Vi er et av Nordens ledende selskaper innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Vi henvender oss til det profesjonelle markedet, med et betydelig antall kunder innen b?de offentlig og privat sektor. V?rt marked kjennetegnes av et betydelig behov for vedlikehold og utbygging av infrastruktur for elektrisitet, fiber, nye energiformer samt offentlig kommunikasjon. Med tekniske h?ysikkerhetsl?sninger er vi ogs? tilstede i en internasjonal vekstbransje.
Konsernet best?r av tre forretningsomr?der: Lokal Infrastruktur, Sentral Infrastruktur og Sikkerhet. V?re to forretningsomr?der for infrastruktur leverer tjenester innen prosjektering, bygging, vedlikehold og beredskap av infrastruktur for elektrisitet, fiber/telekom, fjernvarme og vei-/gatebelysning.0000

Authors
Top