N? kan Leca-blokker sparkles

? Den nyutviklede Weber Sparkel gj?r at innervegger ikke lenger beh?ver ? pusses. Materialforbruket blir dermed langt lavere og p?f?ringstiden raskere, sier produktsjef Jonas Jalmerbrandt i Weber Norge.
? Weber Sparkel er et ledd i rasjonaliseringen av tids- og materialforbruk ved oppf?ring av v?re veggl?sninger. Sparkelen er utviklet for bruk innvendig p? Leca. Med denne l?sning oppn?s den overflaten sluttkundene ettersp?r; en glatt overflate klar for maling, forteller Jonas Jalmerbrandt. B?de materialforbruk og p?f?ringstid er langt lavere sammenlignet med tradisjonell puss. Sparkling av Leca-blokker kan utf?res av b?de maler og murer.
Halvert kostnad for god overflate
? Produktet leveres klart for bruk rett fra spannet, og det er ingen behov for blanding. Produktet har god fyllevne og vedheft. Denne spesialutviklede sparkelen har meget h?y fleksibilitet, noe som reduserer risikoen for riss i overflaten. Lavt forbruk og rask applisering medf?rer att kostnaden er bortimot halvert i forhold til tradisjonell puss. Dette vil uten tvil ?ke konkurransekraften for Leca-vegger, sier Jonas Jalmerbrandt.
(bildetekst)
? Weber Sparkel har meget h?y fleksibilitet. Det reduserer risikoen for riss i overflaten. I tillegg gir den lavt forbruk og rask applisering, sier produktsjef Jonas Jalmerbrandt i Weber Norge.
Weber er den ledende bedriften innen murverk og murverksrelaterte produkter i Norge, og eies av det franske konsernet Saint-Gobain. I Norge er vi nesten 300 ansatte, og har rundt 1000 forhandlere rundt om i landet. Blant v?re produkter finner du Leca blokker, piper, byggeplank (etasjeskillere) og l?s Leca (kuler). Dessuten et utstrakt sortiment av sparkel og avrettingsmasser, m?rtler, spesialbetong og v?tromsprodukter.

Authors

Related posts

Top