Emballasje

NCC bygger klaffebro i Bergen

NCC Construction skal bygge Sm?pudden bro over Damsg?rdssundet i Bergen for MNOK 71,1. Den nye gang- og sykkelbroen er den del av Bergen kommunes omr?del?ft, og vil knytte bolig- og n?ringsomr?dene p? bysiden og Nyg?rdsparken sammen med L?vstakksiden.
Broen bygges som en st?lkassebro over fem spenn med hydrauliske klaffer i seilingsl?p. Total lengde er 154 meter, hvorav klaffespennet utgj?r 27 meter.
– Prosjektet er meget spesielt og vi ser frem til ? starte jobben i november. I tillegg passer et prosjekt som dette godt i v?r portef?lje , forteller distriktssjef i NCC Henning Simonsen.
NCC er involvert i en rekke infrastrukturprosjekter i Bergen og p? Vestlandet. Blant annet tre renseanlegg samt Dam Svartavatn, Birkelandskrysset p? Bybanen og Lavik fergekai.
Fakta om broen
Broen er formet som en Z, og skal gi 3 meter sykkelbane og 2 meter gangbane
Seilingsh?yden blir 4,5 meter og seilingsbredden 20 meter
Klaffene vil reise seg n?r b?ter som er h?yere enn 4,5 meter skal slippe gjennom
Sm?pudden bro skal st? ferdig i mai 2016.
Anleggsomr?det blir ogs? Gr?nn Byggeplass , som er NCCs eget milj?konsept for bygg- og anleggsplasser. P? en rekke omr?der blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.
Kontaktpersoner
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction, tlf. +47 916 947 99
Kommunikasjonsr?dgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. + 47 922 04 141
NCC i Norge best?r av forretningsomr?dene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning p? ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.0000

Similar Posts