Yrkesfiske

Nokian Tyres: Styrket resultat i 2011

o Nokian Tyres konsern ?kte omsetningen med 37,7 prosent til 1.456,8 millioner euro (2010: 1.058,1 millioner euro).
o Driftsresultatet ?kte til 380,1 millioner euro (222,2).
o Resultat f?r skatt var 359,2 millioner euro (208,8).
o Nettoresultat for ?ret ble 308,9 millioner euro (169,7).
o Resultat pr. aksje ble 2,39 euro (1,34).
o Styrets forslag til utbytte: 1,20 euro pr. aksje (0,65).
o Kontantstr?m fra forretningsvirksomheten var 114,1 millioner euro (318,8).
o Antall ansatte ved utgangen av 2011: 3.981 (3.506).

– ?ret 2011 var en suksesshistorie for Nokian Tyres. B?de salg, marginer og produksjon ?kte. V?r strategi for ?kning og den sterke ettersp?rselen fra markedene bidro til et godt resultat, sier administrerende direkt?r Kim Gran.
– Salg og resultat i ?rets siste kvartal svarte til v?re forventninger, selv om salgsmiksen endret seg litt p? grunn av at vinter og sn? kom sent. Salget for hele ?ret ?kte betydelig p? alle v?re viktigste markeder, og vi lyktes med ? ?ke markedsandelen, spesielt i Russland og Sentraleuropa. Lanseringen av v?r nye vinterdekkfamilie for Sentraleuropa, testsuksess for Nokian WR D3 og meget godt salg av Nokian Hakkapeliitta i Norden og Russland ?kte salget og forbedret gjennomsnittsprisen.

H?y andel premiumprodukter styrket v?r salgsmiks, noe som sammen med pris?kninger ga oss bedre marginer. Vi har markedets sterkeste varemerke, prisposisjon og distribusjon p? v?re kjernemarkeder, og vi lyktes med ? styrke b?de v?r posisjon og l?nnsomhet betydelig ogs? i Sentraleuropa. Ekspansjonen i v?rt distribusjonsnett fortsetter. Spydspissen er v?r dekkjede Vianor, som ?kte med 139 nye anlegg i l?pet av 2011. Ved ?rsskiftet omfattet kjeden 910 anlegg i 23 land. Av disse finnes 491 i Russland og OSS-landene i 287 byer.

Regnet i tonn ?kte v?r produksjon med 47 prosent sammenlignet med foreg?ende ?r. Begge v?re fabrikker ?kte produksjonen og forbedret produktiviteten. Takket v?re nye produksjonslinjer i Russland ?kte v?r totale ukeproduksjon fra 250.000 dekk til 360.000 dekk. Vi fortsetter ? ?ke produksjonen ved ? bygge en ny topp moderne fabrikk i Russland, med produksjonsstart sommeren 2012.

Utsiktene for salg og resultat i f?rste halv?r 2012 ser gode ut. V?r ordrereserve er god, og lagersituasjonen hos distribut?rene i v?re kjernemarkeder ligger p? et normalt niv?. V?rt salg korrelaterer med produksjonen, som g?r for fullt. Stabile r?varepriser og ?kt produktivitet hjelper oss med ? beholde god l?nnsomhet.

Vi har fremdeles god medvind, og starter p? 2012 sterkere enn noen sinne. Til tross for usikkerheten i Europa, gir v?re kjernemarkeder i Norden, Russland og OSS-landene oss fremdeles nye muligheter til ? vokse. Derfor kan vi ikke ha noe annet m?l enn ? ?ke b?de salg og resultat ogs? i l?pet av ?ret 2012.

Markedssituasjonen
Veksttakten i verdens?konomien svekket seg i l?pet av 2011. Svakere BNP-vekst enn planlagt f?rte til at mange land nedjusterte sine ?konomiske prognoser. De viktigste ?konomiene hadde fremdeles vekst, takket v?re den frie pengepolitikken og lave renteniv?er, selv om veksttakten ikke var like h?y som tidligere. ?konomiene i Nokian Tyres kjernemarkeder i Norden og Russland har hatt en relativt bra utvikling. Usikkerheten i den europeiske ?konomien om hvordan gjeldssituasjonen i landene vil p?virke finansmarkedene har fortsatt, og enn? kan man ikke se hvordan dette vil ende. Hittil har det ikke p?virket privat konsum nevneverdig. I det siste har usikkerheten i makro?konomien minsket litt, men det er fortatt mulig at den kan komme til ? p?virke ettersp?rselen etter dekk i 2012. Eurokursen har sunket noe, og om nettoverdien p? euro fortsetter ? g? ned, ville det ha positive f?lger for Nokian Tyres.

Beregnet ettermarkedssalg av personbildekk i Norden var 2 prosent og i Europa 3 prosent sammenlignet med foreg?ende ?r. Salget av sommerdekk gikk ned i Europa, mens salget av vinterdekk ?kte med 15 prosent. I Russland ?kte dekkprodusentenes leveranser med over 30 prosent p? grunn av en bedre ?konomisk situasjon i landet, mindre lager hos distribut?rer og bedre tro p? ?konomien hos forbrukerne.

To vintere p? rad med mye sn? til langt utp? v?ren over hele Europa og i Russland ?kte salget av vinterdekk kraftig. Etter sesongen har forhandlerne sm? lager av vinterdekk. Sen vinter med lite sn? h?sten 2011 p?virket ikke salget av vinterdekk til sluttbruker p? v?re kjernemarkeder i Norden og Russland nevneverdig. Lagrene hos distribut?rene er fremdeles relativt sm?. Markedet for sommerdekk gikk litt ned i Europa, men ?kte betydelig i Russland.

Ettersp?rselen etter tunge spesialdekk ?kte i 2011, selv om ordretilgangen etter skogsmaskindekk gikk noe ned i siste kvartal 2011. Utviklingen i ettersp?rselen etter tunge dekk i 2012 ser usikker ut, men det finnes positive trekk. Eksempelvis har ettersp?rselen p? ettermarkedet ?ket, og prisene p? visse r?varer (cellulose og metaller) har begynt ? stige.

Ettersp?rselen etter nye og regummiert lastebildekk er stabil p? Nokian Tyres kjernemarkeder.

Nokian Tyres oktober – desember 2011
Konsernet Nokian Tyres ?kte omsetningen med 30,9 prosent til 482,5 millioner euro (368,7) i perioden oktober ? desember 2011. Salget i de nordiske land ?kte med 8,5 prosent, i Russland og OSS-landene med 47,2 prosent, i Sentral- og ?st-Europa med 68,5 prosent og i USA med 46,9 prosent.

Driftsresultatet i perioden ble 119,1 millioner euro (91,8). Resultat f?r skatt ble 114,8 millioner euro (86,4). Nettoresultatet ble 94,2 millioner euro (62,6). Resultat pr. aksje var 0,73 euro (0,49).

Personbildekk
Omsetningen for forretningsomr?pet personbildekk ?kte med 49,9 prosent, og endte p? 1.071,1 millioner euro (714,7). Driftresultatet ble 365,1 millioner euro (205,5), en ?kning p? 77,6 prosent.

Salget av Nokian Tyres personbildekk ?kte p? alle markeder, og 43 prosent av veksten kom i Russland. Av de ulike produktsegmentene var det SUV-dekk som ?kte mest. 77 prosent av salgsmiksen av det totale antallet var vinterdekk. Nokian Tyres markedsandeler i Norden. Russland og Europa ?kte. Til tross for at produksjonen ?kte betydelig, var ettersp?rselen st?rre enn leveringskapasiteten slik at en del av ordrene ble flyttet til 2012.

Nokian Tyres nye sommerdekkmodeller, med forbruksgunstige Nokian Hakka Green i spissen, ble vellykket lansert. H?stens vinterdekktester ga nye gode resultater for Nokian Tyres. B?de piggdekk og piggfrie nordiske vinterdekk, samt vinterdekk for sentraleuropeiske forhold ? for eksempel Nokian WR D3 ? vatn en rekke tester, noe som ga god st?tte til salget.

Heavy Tyres
Omsetningen for Heavy Tyres ?kte med 39,2 prosent til 112,8 millioner euro, sammenlignet med 81,0 millioner euro i 2010. Driftsresultatet endte p? 17,2 millioner euro (13,7).

Ettersp?rselen var sterk i 2011, selv om ettersp?rselen etter skogsmaskindekk begynte ? synke i fjerde kvartal. ?kt maskinproduksjon og ?kt ettersp?rsel p? ettermarkedet styrket ordretilgangen de tre f?rste kvartalene. Salget ?kte klart innenfor alle produktsegmenter, og spesielt ?kte salget av skogsmaskin-, gruve og radialdekk. Salget i Russland ?kte ekstra kraftig.

Sammenlignet med 2011 ventes salget ? synke i 2012 p? grunn av redusert ettersp?rsel. Optimering av produksjonen i forhold til ettersp?rselen, ?kning av ettermarkedssalget og ekspansjon av konseptet Vianor Industrial er viktige satsinger i 2012.

Lastebildekk
Omsetningen for forretningsomr?det lastebildekk kom i 2011 opp i 59,3 millioner euro (41,2), en ?kning p? 44,1 prosent sammenlignet med ?ret f?r.

Vianor
Dekkjeden Vianor fikk i 2011 en omsetning p? 298,4 millioner euro (307,9), noe som var 3,1 prosent mindre enn foreg?ende ?r. Driftsresultatet var 2,3 millioner euro (4,0), en reduksjon p? 42,5 prosent.

Ved utgangen av 2011 omfattet Vianor totalt 910 anlegg globalt, hvorav 179 egne anlegg (169) i Norge, Sverige, Finland, USA, Sveits og Russland.

Investeringer
Investeringene kom i 2011 opp i 161,7 millioner euro (50,5).

En lengre versjon p? engelsk finnes p?:
www.nokiantyres.com

Mer informasjon:
VD Kim Gran tlf. +358 3 340 7336
Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.
Vedlagte filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fakta Hafa Original   #Hafa Baderom Hafa   #Hafa Bathroom Group   #Priseksempel Hafa Orignal