olje

Norge er en nordisk klimasinke

– Energikonsern etterlyser handlekraft fra norske politikere
Mens klimautslippene har g?tt ned i v?re nordiske naboland, har norske utslipp av giftige klimagasser g?tt opp med 6 prosent siden 1990.
Disse kontrastene kom fram da Jean-Pascal Tricoire, konsernsjef for 150 000 ansatte i det globale energiselskapet Schneider Electric, var p? sitt f?rste Norgesbes?k i forrige uke. Konsernsjefen, som nylig har diskutert gr?nne l?sninger med Danmarks klima- og milj?vernminister, fikk h?re at Norge ligger langt bak.
– De danske og svenske regjeringene viser handlekraft gjennom sine ambisi?se planer om reduksjon i klimagassutslipp, sier Runar Hanses?tre, Country President i Schneider Electric Norge. Vi etterlyser i den norske valgkampen flere tanker om hvordan norske myndigheter og n?ringsliv kan skape store og varige verdier basert p? gr?nne l?sninger, forsetter Hanses?tre.
I Danmark har regjeringen nylig foresl?tt at utslippene til klimagasser skal ned med 40%. Samtidig viser en ny statusrapport over det felles svensk-norske el-sertifikatmarkedet at svenskene har langt h?yere tempo i utbyggingen av fornybar energi enn Norge.
– Norske myndigheter m? jobbe tettere sammen med industrien for at Norge skal bevare posisjonen som en ledende akt?r innen energiforsyning globalt. Dersom det ikke etableres bedre incentiver for gr?nn energi, kan Norge komme i bakevja i et fremtidig friere energimarked, sier Hanses?tre.
Global gr?nn revolusjon
Jean-Pascal Tricoire mener at energieffektivisering, sammen med utbygging av fornybar energi, er n?dvendig for ? redde verden fra klimakrisen, og sp?r at det vil utvikle seg en global gr?nn revolusjon. Under Norgesbes?ket m?tte han representanter for norsk n?ringsliv, og fikk h?re om Norges klima- og energipolitikk. Et av omr?dene han merket seg var norske bygningsforskrifter. Han mener at krav til energibesparelser i norske bygningsforskrifter er bra, men etterlyser enda strengere forskrifter.
? Det viktigste i Norge er ? energieffektivisere eksisterende bygninger, sier Tricoire. Tilbakebetalingstiden p? investeringer i energieffektivitet er oftest s? liten som tre til fem ?r, fortsetter den internasjonale topplederen. L?nnsomt for b?de milj?et, og for bunnlinja.
For ytterligere informasjon: Runar Hanses?tre, Country President Schneider Electric Norge, tlf. 994 17 410
[email protected]

Schneider Electric: Make the Most of Your Energy
Schneider Electric er en global spesialist innen energistyring, og leverer helhetlige l?sninger innen elektrisk distribusjon og installasjon, automasjon for industri, bygg og boliger, sikker str?mforsyning og kj?lesystemer, samt sikkerhetsl?sninger. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land, og hadde totalt en omsetning p? 24 milliarder euro i 2012. Schneider Electric har mer enn 140 000 ansatte som fokuserer p? ? gj?re energi sikker, p?litelig, effektiv og gr?nn: Make the most of your energy. www.schneider-electric.com/no
Vedlagte filer

Similar Posts