olje

Norske Skog Walsum reduserer produksjonskapasitet

Norske Skog Walsum (Tyskland) vil permanent stenge produksjonen ved papirmaskin PM4. Maskinen har en ?rlig produksjonskapasitet p? 225 000 tonn. Stengningen vil gjennomf?res i slutten av desember. Walsums andre papirmaskin, PM10, vil fortsette ? produsere LWC (Light Weighted Coated) med en ?rlig kapasitet p? 200 000 tonn.

– P? grunn av for mye papir i markedet for CM (coated mechanical) magasinpapir, og ul?nnsom drift ved fabrikken, ser vi ingen andre muligheter enn ? stenge PM4 permanent. Til tross for en stor innsats av de ansatte med ? redusere kostnader, er avgj?relsen dessverre uunng?elig, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.
Kunder vil motta leveranser fra andre Norske Skog fabrikker og papirmaskiner. Alle eksisterende leveranseforpliktelser vil bli innfridd.
Norske Skog (OSE: NSG) er verdens nest st?rste produsent av avispapir og er verdens tredje st?rste produsent av magasinpapir. Selskapet har hovedkontor i Norge og fabrikker i 14 land over hele verden og en produksjonskapasitet p? cirka 6,5 millioner tonn papir i ?ret.
Norske Skog ble etablert i 1962 som Nordenfjeldske Treforedling, og var tidligere i stor grad eid av norske skogeiere og deres foreninger. Den f?rste avispapirfabrikken ble satt i drift i 1966 p? Skogn. I l?pet av 1970- og 1980-?rene ekspanderte selskapet til ? bli det st?rste selskapet innenfor norsk treforedling. I 1990-?rene ekspanderte selskapet videre utover i Europa gjennom bygging eller oppkj?p av fabrikker i Norge, Frankrike, ?sterrike og Den tsjekkiske republikk.

Similar Posts