Yrkesfiske

Ny daglig leder i Nei til Atomv?pen og innflytting i Fredshuset

Lars Gaupset tiltr?dte som ny daglig leder i Nei til Atomv?pen i midten av desember 2011. Han ble ansatt etter at organisasjonens tidligere daglige leder, Ole Kopreitan, gikk bort i januar 2011. If?lge Gaupset blir den viktigste oppgaven framover ? fornye Nei til Atomv?pen som organisasjon og n? ut til flere m?lgrupper med budskapet, s?rlig ungdom. – Samtidig er det viktig ? ta vare p? det beste i den folkelige tradisjonen som Ole Kopreitan stod i, sier Gaupset. Han forsikrer om at Nei til Atomv?pen fortsatt skal v?re synlig og m?te folk p? gata, selv om den tradisjonelle barnevogna som Ole brukte til ? selge buttons blir st?ende parkert inntil videre.
– Fokuset i 2012 blir ? opprettholde v?rt informasjonsarbeid med seminar, skolebes?k og stands, men ogs? ? forbedre v?r visuelle profil med omlegging til nye nettsider og st?rre bruk av sosiale medier, sier Gaupset. Han forklarer at det vil bli “business as usual”, men ogs? nye initiativer. – Det ligger i kortene at jeg ikke kommer til ? jobbe p? samme m?te som Ole. Jeg m? finne min egen stil og m?te ? jobbe p?, og konsentrere meg om det jeg er best til, sier han.
Av politiske saker er det s?rlig kamp mot rakettskjold og militarisering av verdensrommet og NATOs atomv?pen-strategi som vil st? i hovedfokus for NTA de n?rmeste m?nedene. – Samtidig jobber vi for ? f? Norge til ? g? inn for et forbud mot atomv?pen internasjonalt, og her forventer vi handling fra Jonas Gahr St?re, sier Gaupset.
I tillegg til ? ha f?tt ny daglig leder, har Nei til Atomv?pen ogs? flyttet inn i nye lokaler i Fredshuset i M?llergata 12. Fredshuset er en arena for ? diskutere fredssp?rsm?l og har som m?l ? styrke samarbeidet mellom fredorganisasjoner. – For Nei til Atomv?pen er det viktig ? ha god dialog med andre organisasjoner, og det er en fordel for oss ? tilh?re et st?rre fellesskap, b?de faglig og sosialt. Jeg gleder meg til ? samarbeide tett med mine nye kollegaer i Fredshuset framover, sier Gaupset.
Fredshuset har offisiell ?pning 1. mars, og en rekke politikere, forskere og kjendiser er invitert.0000

Similar Posts