maskiner

Ny langsiktig kraftavtale for Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs AS har inng?tt en langsiktig avtale med Statkraft om leveranse av elektrisk kraft til papirfabrikken i Halden.

– Vi er godt forn?yd med avtalen. Norske Skog Saugbrugs er viktig b?de for konsernet og for skogn?ringen i S?r-Norge. Dette er med p? ? sikre arbeidsplasser p? Saugbrugs, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Saugbrugs AS.
Den nye avtalen med Statkraft sikrer leveranse av 1,0 TWh pr. ?r frem til 31.12.2020. Avtalen trer i kraft 1. mai 2013. Den nye avtalen sikrer Saugbrugs tiln?rmet full kraftinndekning de neste ?rene.
Norske Skogindustrier ASA har terminert den langsiktige konsernavtalen fra 1998 som gjaldt kraftleveranser for S?r-Norge.
– Det er uhensiktsmessig og ikke kommersielt optimalt ? fortsette med en konsernkontrakt i S?r-Norge n?r vi kan f? en egen spesialsydd avtale tilegnet Saugbrugs fremtidige behov for kraftleveranser. For ? redusere valutaeksponeringen er avtalen inng?tt i euro, sier Ombudstvedt.
– Saugbrugs er en av de mest milj?vennlige og effektive papirfabrikkene i Europa. Sterk norsk krone og krevende markedsforhold i hele industrien, gj?r at fabrikken m? ha tilgang p? stabile og sikre kraftleveranser til akseptabel pris for ? kunne opprettholde driften, sier adm.dir. Roy Vardheim i Norske Skog Saugbrugs.
Norske Skog Saugbrugs AS sysselsetter rundt 530 personer. Fabrikken har en produksjonskapasitet p? 530 000 tonn magasinpapir (SC/superkalandrert), med Tyskland og USA som de st?rste enkeltmarkedene.
Lysaker, 30. april 2013
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Norske Skog (OSE: NSG) er verdens nest st?rste produsent av avispapir og er verdens tredje st?rste produsent av magasinpapir. Selskapet har hovedkontor i Norge og fabrikker i 14 land over hele verden og en produksjonskapasitet p? cirka 6,5 millioner tonn papir i ?ret.
Norske Skog ble etablert i 1962 som Nordenfjeldske Treforedling, og var tidligere i stor grad eid av norske skogeiere og deres foreninger. Den f?rste avispapirfabrikken ble satt i drift i 1966 p? Skogn. I l?pet av 1970- og 1980-?rene ekspanderte selskapet til ? bli det st?rste selskapet innenfor norsk treforedling. I 1990-?rene ekspanderte selskapet videre utover i Europa gjennom bygging eller oppkj?p av fabrikker i Norge, Frankrike, ?sterrike og Den tsjekkiske republikk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy