Yrkesfiske

Ny lyddempet diamantskive fra Flexovit

Flexovit lanserer en ny diamantkappeskive som er lyddempet og dermed har et vesentlig lavere st?yniv? enn vanlige diamankappeskiver. Den nye skiven, som har betegnelsen Mega-Line MaXX Silent, forbedrer arbeidsmilj?et og blir enda mindre st?yende for omgivelsene.
Ved kapping med diamantskiver oppst?r en h?y og vinende lyd som ofte oppfattes som meget forstyrrende av omgivelsene. Flexovits nye diamantskive, Mega-Line MaXX Silent, har en helt ny konstruksjon som demper lydniv?et i frekvensomr?det 2-6 kHz med 15 dB i henhold til produsenten. Tidigere har man lykkes i ? senke lydniv?et til en viss grad (med opp til 6 dB) ved hjelp av en sandwichkonstruksjon av skivens stamblad, med st?l/kobber/st?l. Flexovits Mega-Line MaXX Silent-skive har ogs? en sandwichkonstruksjon men der kobberet ertattes med et spesialutviklet h?yabsorberende materiale som demper svingningene i stambladet mer effektivt enn kobber og dermed senker lydniv?et med mer enn 30 ganger enn hva som tidigere var mulig. Skiven er ogs? utstyrt med patents?kte uttak mellom segmentene som har en spesiell utforming som gj?r at ingen luftstr?mninger dannes og dermed elimineres den h?ye og vinende lyden ved kapping og saging.
Skiven, som har 230 mm diameter, er beregnet for v?t- eller t?rrkapping av betong, armert betong og diverse byggematerialer med vinkelslipemaskin. Skivene har 17 mm h?ye lasersveisede segmenter hvilket oppgis ? gi lang levetid p? skiven. Segmentene er trapetsformede, noe som gir meget hurtig kapping/saging og gir dessuten lavere vibrasjonsniv? som igjen forbedrer arbeidsmilj?et for brukeren.
?Med denne nye skiven blir arbeidsmilj?et for operat?ren mye bedre og omgivelsene h?rer heller ikke mye. Mega-Line MaXX Silent-skiven gir dessuten meget effektiv saging og kapping i betong, stein og andre byggematerialer? sier Audun Hjelseth, salgsansvarlig hos Saint-Gobain Abrasives AS.
Saint-Gobain Abrasives AS er Norges ledende leverand?r av slipeprodukter og inng?r i Saint-Gobain Abrasives som er verdens st?rste produsent av slipemateriell. Saint-Gobain Abrasives har den seneste teknologien, leder utviklingen av nye slipematerialer og tilbyr et flertall ledende varemerker som Norton, Clipper, Nimbus, Flexovit, Winter og Baystate.
Vedlagte filer

Similar Posts