Yrkesfiske

Ny milj?teknologi

24-02-2012 07:55 CMR - Christian Michelsen Research AS Lutelandet Offshore AS har engasjert CMR-forskere for ? f? i gang et ambisi?st milj?teknologiprosjekt for opphugging av offshoreinstallasjoner.

Lutelandet Offshore AS har engasjert CMR-forskere for ? f? i gang et ambisi?st milj?teknologiprosjekt for opphugging av offshoreinstallasjoner.
Lutelandet Offshore AS inviterte Innovasjon Norge, Norges forskningsr?d og Christian Michelsen Research AS til Lutelandet i Fjaler, Sogn og Fjordane, for ? legge strategien for etablering av milj?teknologiprosjekt. Det ambisi?se prosjektet vil im?tekomme utfordringene med milj?vennlig opphugging av oljeplattformer som er ute av drift. I f?lge rapporten ?Decommissioning of offshore installations? (TA 2643-2010) fra Klima- og forurensingsdirektoratet vil det etter 2020 v?re behov for st?rre ?opphuggingskapasitet?:
?Norway?s current decommissioning capacity will be sufficient to handle the projected decommissioning volumes in the period up to 2020, about 50 000?80 000 tonnes of steel a year. Around 2020, there is expected to be a steep increase, so that about 200 000 tonnes of steel a year will need to be dismantled and recycled. At this stage, it may be appropriate to establish new decommissioning facilities.?
Opphugging og resirkulering av slike dimensjoner blir en enorm kapasitets- og milj?utfordring. Dette er motivet for at Lutelandet Offshore AS har engasjert forskere og nasjonale forskningsfinansieringskilder for ? f? i gang et innovativt milj?teknologiprosjekt for ? utvikle milj?overv?kingssystem og rensemetoder. Alle parter er positive og engasjerte i saken og ?nsker ? starte et forstudi og forprosjekt som gir et beslutningsgrunnlag for ? f? et st?rre milj?teknologiprosjekt til ?? fly?.
Engelsk versjon her …
80 ?r i vitenskapens navn-
Christian Michelsen Research (CMR) var opprinnelig den naturvitenskaplige delen av Chr. Michelsens Institutt (CMI) stiftet 15. mars 1930. Siden 1992 er vi organisert som et eget konsern.0000

A to już wiesz?  Ruukki skal levere h?yfaste st?lplater for produksjon av malmvogner til jernmalmgruven Pajala

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy