Yrkesfiske

Nye trykkm?lere registrerer transiente trykkendringer i hurtige prosesser

De nye PMS-trykkm?lerne fra HBM registrerer transiente trykksignaler med stigetid p? 50 ns og trykktopper p? opptil 10kBar.
Trykkm?lerne best?r av et m?legitter laget av manganin, hvor endringer i trykket for?rsaker endringer i gitterets resistivitet. PMS-m?lerne har sv?rt liten masse og er meget godt egnet for h?ydynamisk m?ling av trykkst?t i v?sker. Andre typiske bruksomr?der er ultralydarbeid eller analyse av eksplosive sjokkb?lger.
Konvensjonelle trykksensorer er ofte st?rre og kan vanligvis ikke reagere raskt nok p? sv?rt hurtige og store trykkforandringer.
HBM tilbyr en komplett m?lekjede for slike m?leoppgaver, sammen med Genesis-systemet for h?yhastighets-datainnsamling og Perception-programvaren.

HBM PMS40 trykkm?lere er utviklet for ? registrere transiente m?linger i sv?rt raske prosesser.
For mer informasjon, kontakt:
Bjarne Hauge, HBM Norge
[email protected]
+ 47 483 00 700

Linda Thorud, Navigator kommunikasjon
[email protected]
+47 926 44 937

HBM Test and Measurement
Siden Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM Test and Measurement) ble grunnlagt i Tyskland i 1950, har bedriften blitt en av de fremste markedsakt?rene med den mest avanserte teknologien innenfor m?leteknikk. HBMs produktspekter omfatter alle trinn i m?leprosessen, fra virtuelle til fysiske tester og kontroller. Selskapet har produksjonsanlegg i Tyskland, USA og Kina, og er representert i over 80 land p? verdensbasis.0000

Similar Posts