maskiner

Nytt bindemiddelsystem for presisjonsslipeskiver

Norton lanserer et nytt bindemiddelsystem for keramisk bundne slipeskiver beregnet for presisjonssliping. Det nye patents?kte bindemiddelsystemet, som har betegnelsen Vitrium3, kan brukes med ulike typer slipemiddel og oppgis ? senke den totale slipekostnaden.
Nortons nye patents?kte bindemiddelteknologi har en betydelig sterkere fastholding av slipekorn i bindemiddelet. Dette gir en h?yere por?sitet i skiven og dermed mer effektiv kj?ling. Ved f.eks. plan- og dybdesliping, kreves meget effektiv kj?ling og dermed slipeskiver med h?y permeabilitet, dvs. evne til ? slippe igjennom kj?lev?ske. Denne effektive kj?lingen minsker risikoen for brenning av den slipte detaljen og gir h?yere kvalitet p? de bearbeidede detaljene.
Den sterke fastholdingen av slipekornet f?rer ogs? til at en st?rre flate av slipekornet eksponeres, noe som gj?r Vitrium3 mer friskj?rende, minsker risikoen for brenning av arbeidsstykket og gir lavere energiforbruk. Slipekornets sterke forankring i bindemidlet gir ogs? en lettere konstruksjon av slipeskiven, som i sin tur f?rer til h?yere arbeidshastighet og hurtigere inn- og forbimatingshastigheter ved f.eks. rund-, plan-, inner- og centerlessliping. Dette gir kortere syklustider og dermed h?yere produktivitet. Bindemiddelsystemet Vitrium3 gir ogs? bedre formfasthet, noe som minsker behovet for skjerping og lavere forbruk av skjerpeverkt?y. Det nye slipemiddelsystemet kan brukes i slipeskiver med s?vel konvensjonelle slipemiddel, som mer avanserte som f.eks. Norton Quantum.
Det nye bindemiddelsystemet har en naturlig h?y por?sitet og ingen kjemiske tilsetninger er derfor n?dvendig for ? oppn? dette. Dette gj?r Vitrium3 til et meget milj?vennlig alternativ. Vitrium3 bidrar ogs? til ? minske milj?p?virkningen, dels ved at slipingen kan gjennomf?res hurtigere og dels ved at slipeskivene produseres med lav temperatur, som igjen minsker energiforbruket.
?Takket v?re den nye bindemiddelsteknologien Vitrium3 gir man slipeskivene bedre egenskaper som f.eks.. forbedret formfasthet, kaldere sliping, h?yere avvirkning og mindre behov for skjerping, som ?ker produktiviteten gjennom kortere syklustider og h?yere kvalitet p? de slipte detaljene hvilket gir lavere total slipekostnad? sier Audun Hjelseth, salgsansvarlig hos Saint-Gobain Abrasives AS.

Saint-Gobain Abrasives AS er Norges ledende leverand?r av slipeprodukter og inng?r i Saint-Gobain Abrasives som er verdens st?rste produsent av slipemateriell. Saint-Gobain Abrasives har den seneste teknologien, leder utviklingen av nye slipematerialer og tilbyr et flertal ledende varemerker som Norton, Clipper, Nimbus, Flexovit, Winter og Baystate.
Vedlagte filer

Similar Posts