Anbud

Nytt komplett stillassortiment – Lettere ? bestille og h?ndtere.

07-11-2012 10:55 Hultafors Group Norge AS Stillas fra Wibe Ladders er enkle ? bestille. Du kan bestille et komplett stillas for den h?yden du trenger, eller du kan begynne med en grunnpakke og bygge p? med p?byggingpakke til ?nsket h?yde senere. Tenk p? at for h?ye h?yder trenger du teleskopiske st?tteben, og du m? derfor velge grunnpakke h?y allerede fra starten.

Stillas fra Wibe Ladders er enkle ? bestille. Du kan bestille et komplett stillas for den h?yden du trenger, eller du kan begynne med en grunnpakke og bygge p? med p?byggingpakke til ?nsket h?yde senere. Tenk p? at for h?ye h?yder trenger du teleskopiske st?tteben, og du m? derfor velge grunnpakke h?y allerede fra starten.
I p?byggingpakken finner du alt du trenger for ? n? en h?yere plattformsh?yde. Wibe Ladders har fokusert p? ? gj?re det enkelt for kundene. N?r du kj?per et stillas fra oss vet du at det er komplett, alle deler inng?r. Du f?r plattform hver andre meter byggeh?yde og fire st?tteben.
De nye stillasene har smarte l?sninger for ? gj?re h?ndverkerens arbeidsmilj? s? trygt og komfortabelt som mulig. Diagonalstaging og et design som hindrer hjulene fra ? glippe gj?r at stillasene beveger seg mindre.
Den smart utformede l?sekloen har et gripevennlig pistolgrep med plass for to fingrer, noe som gir deg mer kraft. Den slagkraftige l?sekloen kan til og med hvile p? rammepinnen uten ? g? i l?s utilsiktet n?r du demonterer stillaset. Fargekodede st?tteben minsker snublerisikoen og fargekodede stag g?r det enkelt ? montere. Plattformsprofilen er avrundet og god ? holde i.
Sikkerhet i hvert trinn har som alltid h?ysete prioritet ved produktutviklingen hos Wibe Ladders. Det er intet unntak med v?rt nye stillassortiment. V?re komplette stillas inkluderer alltid plattform hver andre meter byggeh?yde, sparkelist, st?tteben og l?seklo. L?sekloen holder sammen nye seksjoner med underliggende seksjoner og s?rger for ?kt sikkerhet under bygging av stillaset. Sammen med v?re kunder, og som et resulatat av brukerunders?kelser, har vi utviklet en sv?rt robust konstruksjon som er bygget for ? vare i mange ?r i v?rt t?ffe, nordiske klima.
Det nye stillassortimentet best?r av 4 forskjellige stillas som alle er godkjent i henhold til EN 1004 Klasse 3 og typetestad av SP under SPCR 064.
Det nye produktsortimentet best?r av f?lgende stillas:
Trappestillas ST 1400.
Plattformsh?yde 2.2 – 12.2 m
(plattform 1.4 x 2,5 m).
Bredt Rullestillas RT 1400.
Plattformsh?yde 2.2 – 12.2 m
(plattform 1.4 x 2,5 m).
Smalt Rullestillas RT 750.
Plattformsh?yde 2.2 – 12.2 m
(plattform 0.75 x 2,5 m).
H?ndverksstillasFT 750.
Plattformsh?yde 1.8 – 5.8 m
(plattform 0.75 x 1,8 m).
Hultafors Group har merkenavnene Snickers Workwear Wibe Ladders og Hultafors. Sammen danner de en unik produktfamilie for h?ndverkere som ?nsker produkter de kan stole p?. Hultafors Group har 650 ansatte og en omsetning p? over 40 markeder over hele verden.
www.hultaforsgoup.com.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy